VHTK THÁNH ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO Ngày 21 tháng 1


VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Dt 5,1-10
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Ngày 21 tháng 1
 
Tin Mừng
Đức Giê-su tiên báo những cuộc bách hại (Mc 13: 9-13; Lc 21: 12 -19 ).
 
17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ.18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
 
21 "Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

17 But beware of people, for they will hand you over to courts and scourge you in their synagogues,18 and you will be led before governors and kings for my sake as a witness before them and the pagans.
19 When they hand you over, do not worry about how you are to speak or what you are to say. You will be given at that moment what you are to say.
20 For it will not be you who speak but the Spirit of your Father speaking through you.
21 Brother will hand over brother to death, and the father his child; children will rise up against parents and have them put to death.
22 You will be hated by all because of my name, but whoever endures to the end will be saved.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
vhtk
* Chủ đề của hình này là gì?
……………………………………………..
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
 
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)
a. Người đời.
b. Thế gian.
c. Kẻ thù.
d. Phái Pharisêu.
 
a2. Người ta sẽ nộp anh em cho ai, và sẽ bị đánh đập trong các hội đường của họ? (Mt 10,17)
a. Thượng tế.
b. Các hội đường.
c. Vua chúa.
d. Quân La mã.
 
a3. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)
a. Quan tòa.
b. Thượng tế.
c. Chúa Thánh Thần.
d. Thiên Chúa.
 
a4. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người làm gì? (Mt 10,21)
a. Khinh bỉ.
b. Thù ghét.
c. Chế nhạo.
d. Loại trừ.
 
a5. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)
a. Thiên Chúa chúc phúc.
b. Hưởng Nước Trời.
c. Cứu thoát.
d. Gọi là con Thiên Chúa.
 
B.
b1. Thánh nữ Anê được phúc tử đạo vào lúc ngài bao nhiểu tuổi?
a. 7 tuổi.
b. 13 tuổi.
c. 53 tuổi.
d. 77 tuổi.
 
b2. Hoàng đế nào ra lệnh giết thánh nữ Anê vào năm 304?
a. Hoàng đế Contantinô.
b. Hoàng đế Ðiôclêtianô.
c. Hoàng đế Âugúttô.
d. Hoàng đế Nêron.
 
b3. Theo truyền thống Latinh, thánh nữ Anê bị giết chết bằng cách nào?
a. Mén đá.
b. Chém đầu.
c. Bỏ đói.
d. Treo cổ.
 
b4. Một trong những đức tính nổi bật của vị thánh trẻ Anê là gì?
a. Lòng can đảm.
b. Diễm lệ.
c. Khiêm nhường.
d. Dễ thương.
 
b5. Theo truyền thống, người ta thường vẽ thánh trinh nữ tử đạo Anê với con vật gì trên tay?
a. Con chim bồ câu.
b. Con Chiên.
c. Con sư tử.
d. Con chim đại bàng.
 
III. Ô CHỮ 
Những gợi ý

01. Kẻ nào bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được gì? (Mt 10,22)

02. Khi người ta nộp anh em, trong giờ đó ai sẽ cho anh em biết phải nói gì? (Mt 10,19)

03. Đức Giêsu cảnh báo anh em hãy coi chừng ai? (Mt 10,27)

04. Khi người ta nộp anh em, … không phải chính anh em nói, mà là ai của cha anh em nói trong anh em? (Mt 10,20)

05. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và ai được biết? (Mt 10,18)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“ Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.”
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,20

 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THÁNH ANÊ, TRINH NỮ TỬ ĐẠO
Dt 5,1-10
Tin Mừng thánh Mátthêu 10,17-22
Ngày 21 tháng 1
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Chiên Con
* Tin Mừng thánh Mátthêu 10,22 
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét”.
II. TRẮC NGHIỆM
A.
a1. a. Người đời (Mt 10,27)
a2. b. Các hội đường (Mt 10,17)
a3. d. Thiên Chúa (Mt 10,19)
a4. b. Thù ghét (Mt 10,21)
a5. c. Cứu thoát (Mt 10,22)
 
B.
b1. b. 13 tuổi.
b2. b. Hoàng đế Ðiôclêtianô.
b3. b. Chém đầu.
b4. a. Lòng can đảm.
b5. b. Con Chiên.
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Cứu thoát  (Mt 10,22)
02. Thiên Chúa (Mt 10,19)
03. Người đời (Mt 10,27)
04. Thần Khí  (Mt 10,20)
05. Dân ngoại (Mt 10,18)
 
Hàng dọc : Tử Đạo
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

THÁNH ANÊ,� (St. Agnes)

Trinh Nữ, Tử Ðạo, ngày 21/01

Mc 2, 23-28
Một trong những đức tính nổi bật của vị thánh trẻ Anê, tử đạo là lòng can đảm và kiên trì. Thánh nhân dù mới có 13 tuổi đời đã anh dũng hy sinh vì Chúa:" Không có tình yêu nào cao vời cho bằng tình yêu của người chết vì người mình yêu"( Ga 15, 13 ) và� như thánh Phaolô viết:" Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi ".

 

MỘT CON NGƯỜI, MỘT CUỘC ÐỜI

 
Thánh Anê đã cảm nghiệm sâu xa lời thánh vịnh:" Máu tế thần, con quyết chẳng dâng, tên của thần, môi con không tụng niệm" ( Tv 15, 4 ). Nên, dù mới có 12 tuổi đời, thánh nữ Anê đã rao giảng Ðức Kitô là Thiên Chúa. Thánh nhân không sợ sệt, không nhát đảm, người ta đã muốn làm hoen ố đời con gái của thánh nữ, nhưng Chúa luôn gìn giữ Người và con người của thánh nữ luôn tỏa hương thơm tươi tốt. Thánh Anê đã giữ mình tinh tuyền đến nỗi không một chàng trai nào dám động tới thân xác của Người. Thánh nhân luôn có một tâm niệm" Tôi chỉ tin một Ðức Kitô, Ðấng tôi hằng yêu mến ". Ngài luôn ý thức:" Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ "
 
( Tv 15, 5 ). Thánh nữ phó thác sinh mạng và cuộc đời Ngài trong tay Thiên Chúa. Vì thế cái chết đối với Ngài chỉ thay đổi chứ không mất đi. Một nhát chém hay sự thiêu đốt không làm Ngài siêu lòng, nhưng là để Ngài được gặp mặt Chúa và sống bên Chúa suốt đời.

 

CHÚA THƯỞNG TRIỀU THIÊN CHO THÁNH NỮ ANÊ

Thánh Anê đã được diễm phúc tử vì đạo. Xác thánh nhân được an táng tại biệt thự riêng của gia đình. Công chúa của Hoàng đế Constantin vào năm 321 được thánh nữ chữa khỏi một chứng bịnh, nên đã cho xây trên phần mộ của thánh Anê một ngôi nhà thờ nguy nga, đồ sộ. Chúa thưởng công cho Người:" Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi ! ( Tv 15, 11 ).
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Hôm nay chúng con mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anê, tử đạo về trời. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin( lời nguyện nhập lễ, lễ thánh Anê, trinh nữ, tử đạo ).

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT�

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...