Vui Học CN 25 TN B

"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy"

Họ và tên:

Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 25 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 9,30-37 

 I. HÌNH TÔ MÀU
 


*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  8,31

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy"
Tin Mừng thánh Máccô 9, 37

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

Lời giải đáp

Vui Học Thánh Kinh
Chúa Nhật 25 TN B

 
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 


Đức Giêsu và trẻ em

* Câu Tin Mừng thánh Máccô 9,36


"Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó."

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...