Vui Học CN 26 TN B

“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô,thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 26 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  9,38-43.45.47-48

I. HÌNH TÔ MÀU
 

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  9,40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô,
thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Tin Mừng thánh Máccô  9,41
Gb. Nguyễn Thái HùngLời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 26 TN B

 
I. HÌNH TÔ MÀU
*Chủ đề 

Với mọi người

* Câu Tin Mừng thánh Máccô  9,40

“Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Tải về file DPF VHTK 26 TNB 1 tại đây

Tải về file DPF VHTK 26 TNB 2 tại đây

Tải về file DPF VHTK 26 TNB 3 tại đây

Tải về file DPF VHTK 26 TNB 4 tại đây

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...