Vui Học CN 27 TN B

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.

Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 27 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16

I. HÌNH TÔ MÀU

 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,9
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
I. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”.
Tin Mừng thánh Máccô 10,9
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...