Vui Học CN 29 TN B

"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 29 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45

I. HÌNH TÔ MÀU

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Con Người đến không phải để được người ta phục vụ,
nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Tin Mừng thánh Máccô 10,45
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...