Vui Học CN 30 TN B

“Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”

Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 30 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52

I. HÌNH TÔ MÀU
image 20211006082200 1
 


*Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 10,48b

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”
Tin Mừng thánh Máccô 10,52
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...