Vui Học CN 31 TN B

“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình.”
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN B

Tin Mừng thánh Máccô  12,28b-34
I. HÌNH TÔ MÀU

 
Máccô 12,28b 34 0

 
*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô  12,30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực,
và yêu người thân cận như chính mình.”
Tin Mừng thánh Máccô  12,33
Gb. Nguyễn Thái Hùng


Tải về file DPF VHTK CN 31 TN B 1 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 31 TN B 2 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 31 TN B 3 tại đây

Tải về file DPF VHTK CN 31 TN B 4 tại đây

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...