Vui Học CN 32 TN B

“Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Họ và tên:
Lớp:
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 32 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 12,38-44

I. HÌNH TÔ MÀU  *Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 12,42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản,
tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Tin Mừng thánh Máccô 12,44
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...