Vui Học CN 33 TN B

“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”

Họ và tên:
Lớp:

 
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 33 TN B

Tin Mừng thánh Máccô 13,24-32


HÌNH TÔ MÀU

 
image 20211020200809 1


*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 13,26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 II. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Tin Mừng thánh Máccô 13,31

 
 Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...