Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 - Gặp Gỡ 1


 
Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước lễ 1
Gặp Gỡ 1
Thiên Chúa Nói Với Chúng Ta

 
Tải về file DPF A4 Vui Học Giáo Lý Xưng Tội Rước Lễ 1 Gặp Gỡ 1 tại đây

I. HÌNH TÔ MÀU

T Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết lại câu Tin mừng thánh Gioan 3,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


II. Ô CHỮ

1. Chúng ta nên chăm đọc Kinh Thánh để nhận biết và làm gì Thiên Chúa?
2. Thiên Chúa nói cho chúng ta biết qua thiên nhiên, qua các tổ phụ, các ngôn sứ, và nhất là qua ai của Ngài?
3. Con Một của Thiên Chúa là ai?
4. Chúng ta nên chăm đọc Kinh Thánh để nhận biết và yêu mến ai?
5. Những lời Thiên Chúa nói với chúng ta được ghi lại trong đâu?
Chủ đề là những âm ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì?

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Tin mừng thánh Gioan 3,16

 
Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước lễ 1 – Gb. Nguyễn Thái HùngLời giải đáp Gặp gỡ 1
I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Một gia đình.
Y Câu Tin mừng thánh Gioan 3,16
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
  

II. Ô CHỮ
1. Yêu mến.
2. Con Một.
3. Chúa Giêsu.
4. Thiên Chúa.
5. Kinh Thánh.
              Chủ đề : Yêu Mến
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...