Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 - Gặp Gỡ 2

Gặp gỡ 2  Thiên Chúa Là Đấng Nào?


 

Họ và tên:
Lớp Xưng Tội và Rước lễ 1

 
                   Gặp gỡ 2
                        Thiên Chúa Là Đấng Nào?
 

I. HÌNH TÔ MÀU

                    
T Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y Em hãy viết lại câu Thánh Vịnh 147,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Ô CHỮ

Những gợi ý
1. Thiên Chúa là Đấng nào?
2. Thiên Chúa là Đáng duy nhất, thánh thiện, quyền năng và gì vô cùng?
3. Ai ở khắp mọi nơi?
4. Thiên Chúa là Đấng gì nên mắt chúng ta không thể thấy được?
5. Ai nhìn thấy chúng ta rõ ràng và còn biết cả những ý nghĩ thầm kín của chúng ta?

Chủ đề là những âm ở ô được tô đậm. Chủ đề của ô chữ này là gì?

III. CÂU KINH THÁNH HỌC THUỘC LÒNG

“Chúa chúng ta thật là cao cả, uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!”
Thánh vịnh 147,5


Vui Học Giáo Lý Xưng Tội và Rước Lễ 1 – Gb. Nguyễn Thái HùngLời giải đáp Gặp gỡ 2
I. HÌNH TÔ MÀU
T Chủ đề: Ông Môsê và bụi gại bốc cháy.
Y Câu Thánh vịnh 147,5
“Chúa chúng ta thật là cao cả,
uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!”
 
 
I
II. Ô CHỮ

1. Duy nhất
2. Yêu thương
3. Thiên Chúa
4. Thiêng liêng
5. Thiên Chúa

Chủ đề : Thiên Chúa
Gb. Nguyễn Thái Hùng
.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...