Album TÂM TÌNH VỚI CHÚA


Album TÂM TÌNH VỚI CHÚA
(Triệu Ngọc Yến & Hoàng Thy)


 
01. Tâm Tình Với Chúa - Triệu Ngọc Yến ST: LM Phong Trần

02. Ánh Mắt - Hoàng Thy ST: Hồng Bính

03. Chúa Biết Lòng Con - Triệu Ngọc Yến ST: LM. Ân Đức

04. Theo Dấu Chân Người (1) - Hoàng Thy ST: Hồng Bính

05. Là Thoáng Mong Manh - Triệu Ngọc Yến ST: Miên Ly

06. Chúa Đã Chấp Nhận - Hoàng Thy ST: Hồng Bính

07. Trầm Khúc Nguyện Cầu - Triệu Ngọc Yến ST: LM Ân Đức

08. Theo Dấu Chân Người (2) - Hoàng Thy ST: Hồng Bính

09. Hãy Kể Cho Chúa Nghe - Triệu Ngọc Yến LM. Phong Trần

10. Đời Con Cần Chúa - Triệu Ngọc Yến ST: Lm Phong Trần
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...