GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 1273 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 1202 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1473 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1897 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 2141 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1542 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1526 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 1263 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1486 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 1147 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1518 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS
/ 1146 / Linh mục dòng
M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS
/ 957 / Linh mục dòng
MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 1218 / Linh mục dòng
VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 1311 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 1281 / Linh mục dòng
PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 1296 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 1758 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 1272 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 1690 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 2236 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 1659 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 1364 / Linh mục dòng