GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 598 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 731 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1056 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1265 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 908 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 785 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 702 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 730 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 615 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 873 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 1190 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 916 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 1054 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 1237 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 1138 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 1231 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 1048 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 1872 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 1317 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 1016 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 1129 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 1473 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 1137 / Linh mục dòng