GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 776 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 929 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1292 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1488 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1080 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 951 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 875 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 912 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 771 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1055 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 1335 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 1032 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 1180 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 1356 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 1269 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 1380 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 1242 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 2031 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 1469 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 1128 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 1308 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 1720 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 1295 / Linh mục dòng