GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 1114 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 1063 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1303 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1703 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1930 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1387 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1324 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 1150 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1301 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 1054 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1384 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS
/ 1064 / Linh mục dòng
M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS
/ 890 / Linh mục dòng
MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 1147 / Linh mục dòng
VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 1231 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 1180 / Linh mục dòng
PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 1180 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 1588 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 1186 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 1584 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 2056 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 1554 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 1300 / Linh mục dòng