GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 53 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 46 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 47 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 130 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 697 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 510 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 571 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 633 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 513 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 577 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 446 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 711 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 709 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 504 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 581 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 667 / Linh mục dòng
OSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 544 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 528 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 723 / Linh mục dòng
PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 588 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 586 / Linh mục dòng
VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 676 / Linh mục dòng
MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 584 / Linh mục dòng