GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 102 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 261 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 413 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 441 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 329 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 366 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 240 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 255 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 221 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 385 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 857 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 650 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 732 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 838 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 696 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 783 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 643 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 891 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 902 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 644 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 709 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 890 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 712 / Linh mục dòng