GIUSE NGUYỄN QUANG VINH
/ 877 / Linh mục dòng
GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 855 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 1046 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 1420 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1617 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 1179 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 1071 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 974 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 1029 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 870 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 1162 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 1435 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 1092 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 1239 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 1420 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 1345 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 1459 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 1426 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 2123 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 1533 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 1187 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 1401 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 1843 / Linh mục dòng