GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 233 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 367 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 604 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 597 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 453 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 491 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 348 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 366 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 308 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 501 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS
/ 751 / Linh mục dòng
M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS
/ 682 / Linh mục dòng
MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 778 / Linh mục dòng
VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 877 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 796 / Linh mục dòng
PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 767 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 1040 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 727 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 802 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 1026 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 777 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 719 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 1016 / Linh mục dòng