GIUSE LƯU QUỐC TOÀN
/ 490 / Linh mục dòng
PHÊRÔ PHẠM HỮU CHÍ, OMI
/ 600 / Linh mục dòng
ĐAMINH MARIA NGUYỄN ĐỨC HÙNG, O.Carm
/ 908 / Linh mục dòng
GB. HỒ QUANG LÂM, CSsR
/ 1082 / Linh mục dòng
GIUSE ĐỖ VĂN PHI, OP
/ 778 / Linh mục dòng
GB. PHẠM TRỌNG TÌNH, O.Carm
/ 698 / Linh mục dòng
GIUSE ĐINH QUỐC TĨNH, SVD
/ 603 / Linh mục dòng
GIUSE MARIA TRẦN VĂN TÀI, CSsR
/ 601 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRƯỜNG TÚ, SSS
/ 521 / Linh mục dòng
PHÊRÔ HÁN HUY HẠP, SVD
/ 773 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN KHIÊM, SSS
/ 1100 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 841 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 980 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 1145 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 1034 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 1123 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 952 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 1766 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 1213 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 940 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 1010 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 1333 / Linh mục dòng
JOSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 1043 / Linh mục dòng