GIUSE NGUYỄN VĂN HUỲNH, SVD
/ 437 / Linh mục dòng
ĐAMINH ĐỖ THANH HUYNH, CM
/ 504 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN HỮU HÙNG, SMV
/ 548 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN NGỌC HOÀNG, SVD
/ 435 / Linh mục dòng
PHAOLÔ LƯƠNG VĂN HIẾU, SMV
/ 495 / Linh mục dòng
PHÊRÔ VŨ VĂN HIẾU, OP
/ 387 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN TRỌNG HIẾU, SVD
/ 614 / Linh mục dòng
GIUSE NGÔ QUANG HIỆP, SMV
/ 605 / Linh mục dòng
G.B PHẠM VĂN ĐỒNG, SVD
/ 446 / Linh mục dòng
ĐAMINH LÊ VĂN ĐỨC, SVD
/ 503 / Linh mục dòng
MICAE PHẠM VŨ GIANG ĐÌNH, OP
/ 561 / Linh mục dòng
OSAPHAT HOÀNG HỮU ĐẠO, FSF
/ 468 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN QUỐC ĐẠT, CM
/ 457 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN ĐỨC DUY, OMI
/ 592 / Linh mục dòng
PHÊRÔ TRẦN THANH DŨNG, CM
/ 503 / Linh mục dòng
PHÊRÔ NGUYỄN ANH DŨNG, SMV
/ 500 / Linh mục dòng
VINHSƠN PHẠM TIẾN DUẨN, OP
/ 576 / Linh mục dòng
MATTHÊU NGUYỄN PHÚ CƯỜNG, OSB
/ 509 / Linh mục dòng
M.GIUSE-TUẤN TRẦN TIẾN CÙNG, Xitô PS
/ 500 / Linh mục dòng
GIUSE NGUYỄN THÀNH CÔNG, SSS
/ 516 / Linh mục dòng
ĐAMINH NGUYỄN VĂN LỘC, OMI
/ 463 / Linh mục dòng
GIUSE VŨ ĐỨC LỢI, SDB
/ 547 / Linh mục dòng
LUCA VŨ ĐÌNH LƯU, Xitô PS
/ 377 / Linh mục dòng