PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1234 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1073 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1097 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1210 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1340 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 964 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1355 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1347 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 2132 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 1816 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2015 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1650 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1941 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 2851 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 2865 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1938 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 1745 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1543 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1750 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2001 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 2061 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 2214 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 2052 / Linh mục triều