PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 762 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 631 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 557 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 650 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 678 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 524 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 797 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 789 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 958 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 1017 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 1207 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1145 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1543 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 2346 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 2230 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1577 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 1357 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1198 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1352 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1599 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1681 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1800 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1672 / Linh mục triều