PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 165 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 126 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 116 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 138 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 129 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 123 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 189 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 187 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 243 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 242 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 273 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 657 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1163 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1782 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 1675 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1169 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 955 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 875 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1006 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1209 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1278 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1364 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1307 / Linh mục triều