PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1102 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 930 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 893 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1073 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1132 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 829 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1188 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1182 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 1853 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 1542 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 1797 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1525 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1833 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 2725 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 2712 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1826 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 1640 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1438 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1643 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1840 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1963 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 2095 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1931 / Linh mục triều