PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 872 / Linh mục triều

PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG

PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG Sinh ngày: 01/06/1980            Linh mục: 10.5.2018 Phó xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 01692.72

PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 1456 / Linh mục triều

PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG

PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG Sinh ngày: 23/07/1984            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Chi Lăng (hạt Mẫu Tâm) Địa chỉ: phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột Điện thoại: 0905.017.992

GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 1257 / Linh mục triều

GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ

GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ Sinh ngày: 02/05/1982            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Vinh Hòa (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0934.115.113

PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 934 / Linh mục triều

PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI

PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI Sinh ngày: 20/09/1979            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Nhân Cơ (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0913.421.232

GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 720 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG

GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG Sinh ngày: 05/07/1983            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Gia Nghĩa (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: Phường Nghĩa Đức, Tx Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0916.727.

PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 691 / Linh mục triều

PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG

PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG Sinh ngày: 30/06/1987            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Bù Nho (hạt Phước Long) Địa chỉ: T. Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước Điện thoại:

ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 791 / Linh mục triều

ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY

ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY  Sinh ngày: 01/10/1978            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Buôn Hằng (hạt Chính Tòa) Địa chỉ: xã Ea Yiêng, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Nông Điện thoại:

ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 987 / Linh mục triều

ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG

ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG Sinh ngày: 03/02/1982            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Buôn Hô (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: Phường An Bình, Tx. Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk ĐT: 0949.123.045

GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 998 / Linh mục triều

GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG

GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG Sinh ngày: 02/05/1985           Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Tân Lợi (hạt Mẫu Tâm) Địa chỉ: xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1062 / Linh mục triều

GIUSE TRẦN VĂN TAM

GIUSE TRẦN VĂN TAM Sinh ngày: 04/07/1982            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Quảng Đà (hạt Đăk Mil) Địa chỉ: xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0978.409.427

GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 998 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN THANH TÂM

GIUSE NGUYỄN THANH TÂM Sinh ngày: 26/03/1983            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Châu Sơn (hạt Mẫu Tâm) Địa chỉ: xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0979.074.645 Email:

GIUSE VŨ VĂN THẢO
/ 1364 / Linh mục triều

GIUSE VŨ VĂN THẢO

GIUSE VŨ VĂN THẢO Sinh ngày: 30/04/1984            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Trung Nghĩa (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: xã Nghĩa Thắng, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0975.782.7

PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ
/ 1208 / Linh mục triều

PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ

PHAOLÔ VÕ HỮU THỌ Sinh ngày: 02/01/1979            Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Thiên Ân (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Đăk R'Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 01655.536.791 Email:

TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH
/ 842 / Linh mục triều

TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH

TÔMA-AQUINÔ NGUYỄN VĂN TÌNH Sinh ngày: 08/10/1981           Linh mục: 10.05.2018 Phó xứ Phúc Lộc (hạt Đak Mil) Địa chỉ: Tt. Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0969.737.557 Email:

GIUSE PHAN QUẢNG ĐẠI
/ 731 / Linh mục triều

GIUSE PHAN QUẢNG ĐẠI

GIUSE PHAN QUẢNG ĐẠI Sinh ngày: 18/10/1971     Linh mục: 26/07/2005 Quản xứ Tân Hưng (hạt Đồng Xoài) Địa chỉ: xã Tiến Hưng, Tx. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước Điện thoại: 0271.3870.629      

P.X. TRẦN VĂN ĐOÀN
/ 583 / Linh mục triều

P.X. TRẦN VĂN ĐOÀN

P.X. TRẦN VĂN ĐOÀN Sinh ngày: 08/07/1980      Linh mục: 25/09/2014 Phó xứ Long Điền (hạt Phước Long) Địa chỉ: Phường Long Phước, Tx. Phước Long, tỉnh Bình Phước Điện thoại: 0909.565.484 Email: doanphant

STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU
/ 904 / Linh mục triều

STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU

STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU Sinh ngày: 25/05/1942                      Linh mục: 27/06/1969 Tổng đại diện - Tòa Giám Mục Địa chỉ: 104 Phan Chu Trinh,

G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT
/ 496 / Linh mục triều

G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT

G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT Sinh ngày: 16/11/1975                      Linh mục: 20/10/2010 Quản xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Cư Ewi, huyện

GIOAN BÙI QUANG ĐẠO
/ 633 / Linh mục triều

GIOAN BÙI QUANG ĐẠO

GIOAN BÙI QUANG ĐẠO Sinh ngày: 08/03/1941                      Linh mục: 29/04/1967 Quản xứ Châu Sơn (MT) Địa chỉ: xã Cư Êbur, Tp. BMT, tỉnh Đăk

GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI
/ 961 / Linh mục triều

GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI

GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI Sinh ngày: 08/10/1972      Linh mục: 26/07/2005 Quản xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil) Địa chỉ: xã Đức Mạnh, huyện tỉnh Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0974.116.279 Email: josngocdai@yahoo.com

PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG
/ 730 / Linh mục triều

PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG

PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG Sinh ngày: 30/08/1972                      Linh mục: 17/07/2007 Quản xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long) Địa chỉ: xã Long Giang, Tx.

PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC
/ 542 / Linh mục triều

PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC

PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC Sinh ngày: 23/07/1967                      Linh mục: 26/07/2005 Quản xứ Êa Tul (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: xã Êa Tul, huyện Cư M’gar,

GIUSE VÕ THANH DIỆU
/ 727 / Linh mục triều

GIUSE VÕ THANH DIỆU

GIUSE VÕ THANH DIỆU Sinh ngày: 18/08/1981      Linh mục: 25/09/2014 Phó xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0908.853.463 Email: vodieuqm@yahoo.com