G.B. HÀ VĂN ÁNH
/ 39 / Linh mục triều

G.B. HÀ VĂN ÁNH

G.B. HÀ VĂN ÁNH Sinh ngày: 22/404/1954    Linh mục: 03/12/1993                  Quản xứ Hòa Tiến (hạt Gia Nghĩa) Địa chỉ: Thị trấn Đức An, huyện Đăk

G.B. NGUYỄN HUY BẮC
/ 78 / Linh mục triều

G.B. NGUYỄN HUY BẮC

G.B. NGUYỄN HUY BẮC Sinh ngày: 15/10/1967                      Linh mục: 01/03/2000 Giám đốc Trung tâm Mục vụ Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo, Phường

GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH
/ 59 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH

GIUSE NGUYỄN NGỌC BÍCH Sinh ngày: 01/04/1958                      Linh mục: 12/03/1998 Quản xứ Phúc Thành (hạt Đăk Mil) Địa chỉ: xã Nam Dong,

GIUSE ĐẶNG SỸ BÌNH
/ 52 / Linh mục triều

GIUSE ĐẶNG SỸ BÌNH

GIUSE ĐẶNG SỸ BÌNH Sinh ngày: 20/10/1934      Linh mục: 31/05/1966 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục Địa chỉ: 104 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0905.841.771 Email:  

GIUSE TRẦN NGỌC CẦU
/ 49 / Linh mục triều

GIUSE TRẦN NGỌC CẦU

GIUSE TRẦN NGỌC CẦU Sinh ngày: 29/01/1959                      Linh mục: 30/11/1995 Quản xứ Phước Quả (hạt Phước Long) Địa chỉ: xã Phước Tín, Tx.

G.B. TRẦN ĐỨC CHÂU
/ 33 / Linh mục triều

G.B. TRẦN ĐỨC CHÂU

G.B. TRẦN ĐỨC CHÂU Sinh ngày: 02/06/1956                      Linh mục: 07/01/1998 Quản xứ Hưng Đạo (MT) Địa chỉ: 59 Nguyễn Du, Phường Tự An, Tp.

MICAE TRẦN KIM CHINH
/ 52 / Linh mục triều

MICAE TRẦN KIM CHINH

MICAE TRẦN KIM CHINH Sinh ngày: 05/03/1942      Linh mục: 12/04/1975 Quản xứ Kim Hòa (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại:

GIUSE BÙI CÔNG CHÍNH
/ 60 / Linh mục triều

GIUSE BÙI CÔNG CHÍNH

GIUSE BÙI CÔNG CHÍNH Sinh ngày: 08/12/1957      Linh mục: 03/12/1993 Quản xứ Tình Thương (hạt Chính Tòa) Địa chỉ: Phường Tân Hòa, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 01634.820.709 Email: chnh9@yahoo.com.

GIUSE NGUYỄN ĐÌNH CHUNG
/ 46 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN ĐÌNH CHUNG

GIUSE NGUYỄN ĐÌNH CHUNG Sinh ngày: 01/01/1964                      Linh mục: 24/11/2000 Quản xứ Tân Lập (hạt Đồng Xoài) Địa chỉ: xã Tân Lập,

P.X. HOÀNG VĂN CHƯƠNG
/ 67 / Linh mục triều

P.X. HOÀNG VĂN CHƯƠNG

P.X. HOÀNG VĂN CHƯƠNG Sinh ngày: 01/11/1968                      Linh mục: 26/07/2005 Quản xứ Vinh Phước (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: Phường Thống Nhất,

P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG
/ 54 / Linh mục triều

P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG

P.A. TRƯƠNG HỒNG CHƯƠNG Sinh ngày: 15/12/1959                      Linh mục: 24/08/1995 Quản xứ tỉnh Đăk Nhau (hạt Đồng Xoài) Địa chỉ: xã tỉnh

ANRÊ TRẦN XUÂN CƯƠNG
/ 102 / Linh mục triều

ANRÊ TRẦN XUÂN CƯƠNG

ANRÊ TRẦN XUÂN CƯƠNG Sinh ngày: 27/12/1936      Linh mục: 22/06/1968 Hưu dưỡng Tòa Giám Mục Địa chỉ: 104 Phan Chu Trinh, Tp. BMT, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0914.083.980 Email: anrecuong33@gmail.com

PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG
/ 88 / Linh mục triều

PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

PHÊRÔ NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Sinh ngày: 27/12/1978                      Linh mục: 25/09/2014 Phó xứ Vinh Đức (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: Phường Thống Nhất,

GIUSE TRẦN MẠNH CƯỜNG
/ 36 / Linh mục triều

GIUSE TRẦN MẠNH CƯỜNG

GIUSE TRẦN MẠNH CƯỜNG Sinh ngày: 25/10/1942                      Linh mục: 28/05/1969 Quản xứ Đoàn Kết (MT) Địa chỉ: xã Hòa Khánh, Tp. BMT, tỉnh

PHÊRÔ BÙI HÃNH DIỄN
/ 39 / Linh mục triều

PHÊRÔ BÙI HÃNH DIỄN

PHÊRÔ BÙI HÃNH DIỄN Sinh ngày: 20/08/1982                     Linh mục: 25/09/2014 Chủng viện Lê Bảo Tịnh Địa chỉ: 174 Trần Nhật Duật, Phường Tân Lợi,

GIUSE NGUYỄN QUANG DIỆU
/ 37 / Linh mục triều

GIUSE NGUYỄN QUANG DIỆU

GIUSE NGUYỄN QUANG DIỆU Sinh ngày: 08/02/1975                      Linh mục: 14/05/2015 Chủng viện Lê Bảo Tịnh Địa chỉ: 174 Trần Nhật Duật, Tp.

GIUSE VÕ THANH DIỆU
/ 19 / Linh mục triều

GIUSE VÕ THANH DIỆU

GIUSE VÕ THANH DIỆU Sinh ngày: 18/08/1981      Linh mục: 25/09/2014 Phó xứ Giang Sơn (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk Điện thoại: 0908.853.463 Email: vodieuqm@yahoo.com

PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC
/ 23 / Linh mục triều

PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC

PHÊRÔ ĐỖ ĐÌNH DỤC Sinh ngày: 23/07/1967                      Linh mục: 26/07/2005 Quản xứ Êa Tul (hạt Buôn Hô) Địa chỉ: xã Êa Tul, huyện Cư M’gar,

PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG
/ 36 / Linh mục triều

PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG

PHÊRÔ HOÀNG KHẮC DŨNG Sinh ngày: 30/08/1972                      Linh mục: 17/07/2007 Quản xứ Nhơn Hòa (hạt Phước Long) Địa chỉ: xã Long Giang, Tx.

GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI
/ 39 / Linh mục triều

GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI

GIUSE TRẦN NGỌC ĐẠI Sinh ngày: 08/10/1972      Linh mục: 26/07/2005 Quản xứ Bác Ái (hạt Đăk Mil) Địa chỉ: xã Đức Mạnh, huyện tỉnh Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông Điện thoại: 0974.116.279 Email: josngocdai@yahoo.com

GIOAN BÙI QUANG ĐẠO
/ 23 / Linh mục triều

GIOAN BÙI QUANG ĐẠO

GIOAN BÙI QUANG ĐẠO Sinh ngày: 08/03/1941                      Linh mục: 29/04/1967 Quản xứ Châu Sơn (MT) Địa chỉ: xã Cư Êbur, Tp. BMT, tỉnh Đăk

G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT
/ 21 / Linh mục triều

G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT

G.B. NGUYỄN TIẾN ĐẠT Sinh ngày: 16/11/1975                      Linh mục: 20/10/2010 Quản xứ Vinh Trung (hạt Giang Sơn) Địa chỉ: xã Cư Ewi, huyện

STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU
/ 32 / Linh mục triều

STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU

STÊPHANÔ NGUYỄN VĂN ĐẬU Sinh ngày: 25/05/1942                      Linh mục: 27/06/1969 Tổng đại diện - Tòa Giám Mục Địa chỉ: 104 Phan Chu Trinh,