PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 591 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 473 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 416 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 496 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 510 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 408 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 604 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 609 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 752 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 781 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 918 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 956 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 1411 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 2153 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 2017 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 1436 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 1216 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1075 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1234 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 1460 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 1539 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 1631 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 1533 / Linh mục triều