PHAOLÔ NGUYỄN QUANG HẢI
/ 1470 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN HIẾU
/ 1284 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN TÙNG LÂM
/ 1363 / Linh mục triều
GB. HỒ ANH PHI
/ 1441 / Linh mục triều
GIOAN NGUYỄN HOÀNG TÂM
/ 1567 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG ĐÌNH THẮNG
/ 1261 / Linh mục triều
AMBRÔSIÔ TRẦN ĐỨC TRẠNG
/ 1616 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN VĂN TRIỀU
/ 1635 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN VĂN YẾN
/ 2521 / Linh mục triều
GIUSE VŨ VĂN TIỆP
/ 2328 / Linh mục triều
GIUSE MARIA TRẦN LÊ HOÀNG VỸ
/ 2403 / Linh mục triều
GIUSE PHẠM VĂN THƯỞNG
/ 1874 / Linh mục triều
PHAOLÔ PHẠM ĐỨC CHƯƠNG
/ 2152 / Linh mục triều
PHAOLÔ NGUYỄN ĐÌNH CƯƠNG
/ 3091 / Linh mục triều
GIUSE ĐẬU ĐÌNH HÀ
/ 3098 / Linh mục triều
PHÊRÔ NGUYỄN TIẾN HẢI
/ 2138 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN QUÝ HỒNG
/ 1957 / Linh mục triều
PHÊRÔ VƯƠNG TIÊN HOÀNG
/ 1702 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN QUANG HUY
/ 1913 / Linh mục triều
ĐAMINH NGUYỄN VŨ HOÀNG LONG
/ 2225 / Linh mục triều
GIUSE HOÀNG ĐỨC NHUNG
/ 2254 / Linh mục triều
GIUSE TRẦN VĂN TAM
/ 2406 / Linh mục triều
GIUSE NGUYỄN THANH TÂM
/ 2301 / Linh mục triều