Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh - 2018


Bài giảng Thánh lễ vọng Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Banmêthuột - 2018Phúc Âm Năm B: Mc 16,1-8
"Giêsu Nazarét chịu đóng đinh, đã sống lại".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Giacôbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu.
Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: "Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta".
Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh.
Mà tảng đá đó rất lớn.
Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ.
Nhưng người đó bảo các bà rằng: "Các người đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazarét chịu đóng đinh: nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa.
Ðây là chỗ người ta đã đặt Người.
Các bà hãy đi nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước".
Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi.
Ðó là Lời Chúa. 

AUDIO:

https://soundcloud.com/binh-vudinh-428902701/z0000485

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...