Lễ các Đẳng 2020 tại nghĩa trang

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”.


Lễ Các Đẳng 2020 tại nghĩa trang

(Rm 6, 3-9); Ga 6, 51-59)

Anh chị em thân mến,

Những người còn sống cầu nguyện cho những người đã khuất là một việc làm tốt đẹp đã được thực hành ngay từ những thời đầu của Kitô giáo. Ý tưởng về một ngày dành riêng để cầu nguyện cho những người đã khuất, tiếp theo ngày lễ các Thánh Nam Nữ đã xuất hiện từ thế kỷ thứ X. Như thế, mối tương quan giữa ngày Lễ các Đẳng và ngày lễ các Thánh được giải thích như sau: Ngày đầu tháng 11, người Kitô hữu cử hành trong niềm hoan lạc ngày lễ các Thánh, những Vị đang được hưởng Nhan Chúa trên Thiên Đàng; ngày tiếp theo, chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, mà chỉ có Chúa mới biết thân phận của họ như thế nào.

Những người đã khuất bao gồm những người thân yêu của chúng ta: Ông Bà, Cha Mẹ, anh chị em… Chúng ta mong ước những người thân của mình được sum họp với cộng đoàn các Thánh. Tuy nhiên, chúng ta cũng không loại trừ khả năng người thân của chúng ta đang còn được thanh luyện chờ ngày hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa. Chính niềm tin đem lại cho chúng ta sự an ủi và niềm hy vọng, vì như Chúa Giêsu đã nói: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”.

Qua việc dành riêng việc cầu nguyện cho những người đã khuất,Giáo Hội cũng muốn nói lên rằng sự chết là một thực tại cần thiết, vì đó là giai đoạn chuyển tiếp bước theo Đức Kitô phục sinh. Trong ánh sáng của ngày lễ các Thánh, đối với người Kitô hữu, ngày hôm nay là dịp để khẳng định và sống niềm hy vọng vào sự sống vĩnh cửu nhờ Đức Kitô phục sinh mang lại.

Chúng ta dâng Thánh lễ này để cầu nguyện cho tất cả mọi người Kitô hữu trong Giáo phận đã qua đời. Xin Chúa đoái thương ban cho ông bà, anh chị em chúng ta được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa.

Để lời cầu nguyện của chúng ta đáng được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta cùng nhìn nhận tội lỗi…

Bài Tin Mừng Gioan 6, 51-59:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

Ðó là lời Chúa.

Anh chị em thân mến,

Trong đoạn Tin Mừng vừa nghe (Ga 6, 51-59), chúng ta thấy ở câu 54, Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”. Trong Gioan 6, lời hứa cho sống lại ngày sau hết được đề cập đến 3 lần: 1/ “Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 39). 2/ “Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40). 3/ “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6, 44).

Theo thứ tự trong mạch văn của Gioan 6, điều kiện để được sống lại trong ngày sau hết là: 1/ Những người được Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu. 2/ Những ai thấy người Con và tin vào Người Con. 3/ Người được Chúa Cha lôi kéo đến với Chúa Giêsu. 4/ Những người ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy rằng, để được sống lại trong ngày sau hết, người đó không chỉ là người được Chúa Cha lôi kéo và ban tặng cho Chúa Giêsu, nhưng người đó còn phải gặp gỡ và tin vào Chúa Giêsu, đồng thời còn phải thực hiện những giới răn, mệnh lệnh của Ngài nữa.

Thực hiện mệnh lệnh Ngài truyền bao gồm đi vào con đường hẹp của Bài Giảng Trên Núi, yêu thương nhau như Thầy yêu thương, và sống hiệp thông với Thầy qua việc được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Máu Ngài, như cành nho được nuôi dưỡng từ nhựa luyện của thân nho.

“Ăn Thịt và uống Máu Ngài” nói lên sự hiệp thông giữa người môn đệ và Chúa Giêsu, giống như cành nho gắn liền với thân nho. Người ăn Mình và uống Máu Người thì có sự sống của Người thông truyền ngay khi còn ở đời này. Sự sống không bị gián đoạn do cái chết, vì Chúa hứa cho sống lại trong ngày sau hết, sự sống của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nuôi dưỡng người tín hữu.

Tin vào Chúa Giêsu mang lại sự sống đời đời: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. (Ga 3, 14-16).

“Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Ðấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô”. (Ga 17, 3). Ở đây, Chúa Giêsu nhấn mạnh điều kiện đón nhận sự sống đời đời là nhận biết.

Để nhận biết Thiên Chúa là Cha và Đấng Người sai đến là Đức Giêsu Kitô, con người phải biết đón nhận Ngài, tin vào Ngài, để Ngài dạy cho chúng ta cách sống của người con Thiên Chúa.

Chúng ta tin rằng, những người thân của chúng ta, các Đức Giám mục Giáo phận, các linh mục đã đổ công sức trên cánh đồng truyền giáo này, những người đã từng sống trong đức tin, sống trong niềm cậy trông, sống trong sự hoán cải không ngừng, chắc chắn đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng hay thương xót, biết Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc. Và vì thế, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để các ngài được luôn sống trong sự sống đời đời trong khi trông chờ ngày sống lại cùng với Chúa Giêsu.

 
+ GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản


BÀI GIẢNG LỄ CÁC ĐẲNG 2020

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...