Con yêu Nhà Chúa

Nhà Thờ Chúa uy linhCon yêu Nhà Chúa


Nhà Thờ Chúa uy linh
Con chào kính Chúa, cúi mình nghiêm trang
Làm dấu Thánh Giá đàng hoàng
Gối quỳ tay chắp lên bàn khiêm cung
Ngồi luôn tư thế thẳng lưng
Đứng không õng ẹo cũng đừng khuỵu chân
Chuyện riêng không nói thì thầm
Chúa nhìn thấu suốt thâm tâm mỗi người
Con yêu Nhà Chúa Chúa ơi
Chắp tay khấn nguyện dâng lời chúc vinh

Nt. Bích Ngọc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...