Dâng vi-rút cho Chúa


Dâng vi-rút cho Chúa

Nghe vẻ nghe ve,

Nghe vè vi rút:

“Con vịt” tí chút,

Hẫng hụt toàn cầu,

Mọi người u sầu,

Nhà lầu với cả,

Nghèo lả tả rơi,

Dính bệnh khắp nơi,

Cuộc đời rút ngắn.

Đâu còn xinh xắn?

Che chắn mặt mũi,

Bí như trong cũi,

Lầm lũi cách ly,

Chuyện chi thế này?

Suốt ngày kêu than,

Muôn vàn khó khăn,

Cau có mặt nhăn,

Như ăn thù địch.

Thôi này! Cô tịch!

Bi kịch lu bù,

Tin tức tù mù,

Cho dù như thế,

Online dự lễ,

Chẳng trễ Chúa thương,

Sẽ thấy rõ đường,

Tăng cường lòng mến,

Rực cháy như nến.

Thế nên đừng vội,

Đừng chửi mắc tội.

Nguồn cội Hóa công,

Cậy trông hy vọng,

Long trọng chẳng thừa,

Thân thưa một điều:

Thank You” Chúa nhiều. Amen.

Phàm Nhân & Vj Vu

 
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...