Vũ Điệu Tây Nguyên

Thể hiện đến từ Ia Jơlơi - Giáo họ Ea Lê, Giáo xứ Tân Lợi (Ea Súp - Đắk Lắk)

Múa: Vũ Điệu Tây Nguyên
Giáng Sinh Tây Nguyên | Giang Ân

Thể hiện đến từ Ia Jơlơi ĐÊM THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 23/12/2020
Giáo họ Ea Lê, Giáo xứ Tân Lợi (
Ea Súp - Đắk Lắk)

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...