Yêu người như Chúa yêu

Múa cộng đồng do các em thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ Thánh Phaolô Bình Tân thực hiện.

YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA YÊU

Múa cộng đồng do các em thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ Thánh Phaolô Bình Tân thực hiện.


 

YÊU NGƯỜI NHƯ CHÚA YÊU
Múa cộng đồng do các em thiếu nhi Thánh Thể nhà thờ Thánh Phaolô Bình Tân thực hiện.

Nguồn: WGPSG

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...