Sinh hoạt BAN GIÁO LÝ - Năm 2017


Sinh hoạt BAN GIÁO LÝ - Năm 2017
5.1.  Sinh hoạt giáo lý Giáo phận và Giáo hạt
       Được sự hướng dẫn của Đức Cha, nhờ sự cộng tác và làm việc nhiệt tình của Quý Cha Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban Giáo Lý tại các Giáo Hạt; cùng sự tham gia nỗ lực của các Giáo lý viên, Ban Giáo Lý Giáo Phận đã thực hiện những công việc, như:
5.1.1. Cấp Giáo phận:
    1. Tổ chức ngày tĩnh huấn Lễ sinh toàn giáo phận
- Thời gian: ngay 25-26 tháng 8 năm 2017
- Chủ đề: “Giáo Lý Viên-Chứng Nhân Đức Tin Trong Gia Đình”
- Thành phần tham dự: khoảng gần 1.300 GLV
    1. Hoàn thành năm II khóa đào tạo Giáo lý viên Nòng Cốt IV (2016-2018)
- Thời gian: 3 kỳ: tháng 4, 7 và 10 (mỗi kỳ 4 ngày)
- Các Môn học:
1.Nhập Môn Kinh Thánh (Cha JB. Nguyễn Huy Bắc)
2. Nhập Môn Thần Học (Cha JB. Nguyễn Huy Bắc)
3. Giáo Huấn về Xã Hội của GHCG (Cha Pr. Trần Đức Cường)
4. Hướng Dẫn Tổng Quát về DGL tại VN (Cha JB. Nguyễn Huy Bắc)
5. Lịch Sử Giáo Hội Toàn Cầu (Cha St. Nguyễn Văn Đậu)
6. Linh hoạt viên (T. Hùng Sơn)
- Số học viên tham gia: 90
    1. Soạn thảo: Hoàn thành bộ sách giáo lý Xưng Tội và Rước Lễ (thay bộ Sơ Cấp)
    2. Tổng số giáo lý sinh và giáo lý viên hiện tại của giáo phận
- Giáo lý viên: 4.141
- Giáo lý sinh: 63.570

5.1.2. Cấp Giáo hạt
            NỘI DUNG THỜI GIAN SỐ LƯỢNG GLV
THAM GIAĐÀO TẠO,
BỒI DƯỠNG GLV
1. Bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho GLV (Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 4, tháng 5, tháng 6/ 2017 270
2. Bồi dưỡng GLV khối phổ thông và Linh hoạt viên giáo lý (Giáo hạt Giang Sơn). Tháng 4/ 2017 160
3. Đào tạo GLV mới (Giáo hạt Phước Long). Tháng 6,7/ 2017 110
4. Bồi dưỡng GLV khối Tấm Bánh Nhỏ (Giáo hạt Phước Long và Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 7/ 2017 151
5. Bồi dưỡng GLV khối Kinh Thánh và đào tạo GLV sắc tộc (Giáo hạt Phước Long). Tháng 7/ 2017 (33 + 51)
84
6. Đào tạo phương pháp Billings cho GLV dạy khối Dự tòng & Hôn nhân (Giáo hạt Chính Tòa).
Tháng 7/ 2017 35
7. Bồi dưỡng GLV khối Kinh Thánh liên giáo hạt đợt 2
(7 giáo  hạt – Tại TTMV)
Tháng 9/ 2017 570
8. Bồi dưỡng phương pháp sư phạm cho GLV đợt 2 (Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 9,
tháng 10/ 2017
280
TĨNH TÂM,
TĨNH HUẤN, HÀNH HƯƠNG, HỌP MẶT
 GLV
1. Tĩnh tâm GLV (Giáo hạt Phước Long). Tháng 5/ 2017 83
2. Tĩnh tâm GLV Mùa Chay
(Giáo hạt Buôn Hô)
Tháng 3/ 2017 350
3. Hành hương năm thánh giáo phận (Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 7/ 2017 230
4. Tĩnh huấn mừng bổn mạng An rê Phú Yên (Giáo hạt Đồng Xoài). Tháng 7/ 2017 335
5. Hành hương Đức Mẹ Thác Mơ - mừng bổn mạng GLV giáo hạt (Giáo hạt Phước Long) Tháng 7/ 2017 330
6. Tĩnh huấn GLV toàn giáo phận Ban Mê Thuột. Tháng 7/ 2017 1.300
7. Họp mặt GLV Nòng Cốt
(Giáo hạt Phước Long)
Tháng 10/ 2017 20
ĐỒNG HÀNH VỚI GIÁO LÝ SINH PHỔ THÔNG
VÀ HỌC VIÊN
 DỰ TÒNG - HÔN NHÂN
1. Tĩnh huấn các gia đình Tân Tòng (Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 5/ 2017 476
2. Tổ chức thi giáo lý và hành hương cho giáo lý sinh khối Căn bản & Kinh Thánh
(Giáo hạt Phước Long).
Tháng 7/ 2017 654
3. Tĩnh huấn các gia đình Tân Tòng (Giáo hạt Phước Long). Tháng 8/ 2017 380
TỔ CHỨC
THAO GIẢNG, DỰ GIỜ
1. Thao giảng GLV khối Dự Tòng & Hôn Nhân (Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 6/ 2017 41
2. Thao giảng GLV khối Phổ Thông (Giáo hạt Mẫu Tâm). Tháng 7/ 2017 237
3. Thao giảng GLV Phổ Thông, khối Căn bản (Giáo hạt Đồng Xoài). Tháng 7/ 2017 335
4. Thao giảng khối giáo lý phổ thông ở từng giáo xứ (Giáo hạt Chính Tòa). Tháng 6, tháng 7, tháng 8 / 2017 (Chưa tổng hợp).
ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG GIÁO LÝ
GIÁO HẠT KHÓA THỜI GIAN TỔNG SỐ TỐT NGHIỆP NĂM 2017 TỔNG SỐ ĐANG HỌC
CHÍNH TÒA 42 0
BUÔN HÔ 17
MẪU TÂM 40 0
GIA NGHĨA I Từ 2014
=> 2017
128 Điểm Hòa An tiếp tục học khóa I
PHƯỚC LONG
(Hoàn thành)
III
Từ 2017
=> 2018
34 0
5.2. Phương hướng sinh hoạt giáo lý năm 2018
1/ Tiếp tục chương trình Gặp mặt Tân Tòng tại các giáo hạt
2/ Tiếp tục chương trình đào tạo năm II Giáo lý viên Nòng cốt (2016-2018)
3/ Tiếp tục chương trình bồi dưỡng Glv các khối theo cấp vào mùa hè
4/ Tiếp tục chương trình đào tạo Giáo lý viên Cao đẳng tại các giáo hạt
5/ Tổ chức tĩnh huấn Giáo Lý Sinh cấp giáo phận vào tháng 6
6/ Tổ chức họp mặt 4 khóa Giáo Lý Viên Nòng Cốt ngày 23-24/9/2018
7/ Tiếp Tục phát động phong trào Học hỏi và Thi tìm hiểu về lược sử hình thành Gp BMT để mừng kỷ niệm năm thánh giáo phận.
8/ Tiếp tục soạn thảo chương trình giáo lý phổ thông khối Thêm Sức: Cập nhật hóa giáo trình hiện hành.
9/ Tiếp tục chương trình “VUI HỌC LỜI CHÚA” cho Giáo Lý Viên và các Giáo lý sinh hàng tuần. (gồm bản word và Powerpoint).
10/ Phổ biến chương trình NHÂN BẢN dành cho thiếu nhi tại các giáo xứ.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...