THÔNG BÁO V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên  Giáo phận Ban Mê Thuột

           Ban Giáo Lý
THÔNG BÁO
V/v Mục Vụ Giáo Lý Thiếu Niên Và Các Phong Trào

Kính gửi: Quý Cha quản xứ và phó xứ
                 Quý anh chị giáo lý viên
Kính thưa Quý Cha và Quý anh chị giáo lý viên
      Để thống nhất đường hướng mục vụ giáo lý thiếu niên trong toàn Giáo phận và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giáo dục đức tin, thừa lệnh Đức Cha Giáo phận, được sự hướng dẫn trực tiếp của Cha Tổng Đại Diện, Ban Giáo Lý Giáo phận xin gửi đến Quý Cha và Quý anh chị giáo lý viên định hướng mục vụ chung và những hướng dẫn cụ thể sau:
-    Ban Giáo Lý Giáo phận kiêm phụ trách sinh hoạt giới thiếu niên của Giáo phận.
-    Trưởng Ban Giáo lý và Trưởng đoàn thiếu niên là một, để tránh sự chồng chéo trong trách nhiệm và điều hành tổ chức.
-    Giáo lý viên và Huynh trưởng là một: Giáo lý viên vừa là người dạy giáo lý, vừa là người đồng hành với các em thiếu niên trong nhà thờ và trong cuộc sống.
-    Giáo xứ không thiết lập PTTNTT hoặc các phong trào sinh hoạt độc lập với mục vụ giáo lý thiếu niên, để tránh tạo thêm gánh nặng cho các em thiếu niên.
-    Ban Giáo lý có thể sử dụng những phương thế thích hợp của PTTNTT và các phong trào khác, để hỗ trợ mục vụ giáo lý thiếu niên.
-    Ban Giáo lý có thể sử dụng linh đạo của PTTNTT, để giúp các em thiên niên sống đức tin hữu hiệu hơn.
      Vì tinh thần hiệp thông và lợi ích cho các em thiếu niên, chúng con xin Quý Cha và Quý anh chị giáo lý viên cố gắng thực hiện theo đường hướng mục vụ chung của Giáo phận.
      Chúng con xin chân thành cảm ơn.

Làm tại TTMV Giáo phận Ban Mê Thuột, ngày 18/01/2018
Lm. JB. Nguyễn Huy Bắc
Trưởng Ban Giáo Lý Giáo phận
(đã ký)

Lm. Steph. Nguyễn Văn Đậu
Tổng Đại Diện Giáo phận
(đã ấn ký)


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...