BAN LOAN BÁO TIN MỪNG


BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC
 
NHỮNG ĐIỂM ĐẶC TRƯNG

Tên: Ban Loan Báo Tin Mừng & Mục Vụ Sắc Tộc
Bổn Mạng: thánh Phaolô
Ngày kính: 29-6
Năm thành lập: tháng 6-2006
Số ủy viên: 39
Linh mục đặc trách: GB. Nguyễn Minh Hảo (từ 2006 đến nay)
Hoạt động: truyền giáo, tái truyền giáo, bác ái truyền giáo, dịch thuật.

LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH

Từ tháng 12.2003, chúng tôi, 4 Linh mục và 4 giáo phu sắc tộc, đã âm thầm làm việc cho cộng đoàn giáo dân Eđê, đặc biệt trong việc dịch thuật các bản văn phụng vụ và kinh thánh.

Từ tháng 01.2006: nhóm chúng tôi nhận được sự cộng tác của các cha tại giáo hạt Quảng Đức và giáo hạt Phước Long cho cộng đoàn giáo dân M’nông va S’tiêng

Từ tháng 6.2006, theo sự chỉ đạo Đức Giám Mục Giám Quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nhóm trở thành Ban Loan Báo Tin Mừng, Đặc Trách Mục Vụ Giáo Dân Sắc Tộc. Hiện nay Ban chúng tôi gồm có 23 Linh mục, 07 nữ tu các hội dòng và 9 giáo dân.
 
Ban Mê Thuột ngày 02-8-2016
Trưởng Ban: GB. Nguyễn Minh Hảo

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...