Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG - Năm 2017


Sinh hoạt BAN LOAN BÁO TIN MỪNG & MỤC VỤ SẮC TỘC - Năm 2017
Các Ban LBTM xứ họ và buôn sóc đã được thành lập trong 18 vùng TG. Nhờ các sinh hoạt định kỳ của các vùng truyền giáo, đa số các ban LBTM xứ họ đã hoạt động tích cực và có hiệu quả.
Tái Truyền Giáo: các Ban LBTM xứ  họ phối hợp với các giáo lý viên, các hội đoàn tông đồ trong xứ họ, đã giúp đỡ có hiệu quả các em trên 1 tuổi trong các gia đình công giáo chưa được rửa tội, các thiếu niên trên 12 tuổi chưa xưng tội rước lễ, các thanh thiếu niên trên 14 tuổi chưa thêm sức và các gia đình rối.
Bác Ái Truyền Giáo: triển khai và đốc thúc các Ban LBTM xứ họ thực hiện đặc biệt 4 chương trình: Ánh sáng Văn hóa (yểm trợ học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học), Giọt nước (làm giếng nước sạch phục vụ bà con nghèo), mái ấm cho các gia đình nhà ở rách nát, nguồn sống (giúp cho các gia đình nghèo 1 con bò cái hoặc 1 đôi dê cái).   
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...