Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017


Sinh hoạt BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN - Năm 2017
    1. Nhân sự:
1/ 05 Linh mục:   Cha GB. Nguyễn Minh Tâm
                            Cha Giuse Trần Ngọc Cầu
                            Cha Giuse Đỗ Minh Hiển
                            Cha GB. Trịnh Đình Thế
                            Cha Giuse Trần Xuân Thọ
2/ 02 Nữ Tu Dòng Nữ Vương Hòa Bình
3/ 10 Giáo dân (07 Nam – 03 Nữ)
Ngoài ra khi tổ chức các khóa tĩnh huấn, đại hội, sẽ mời thêm quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs, quý Y-Bác sĩ, các chuyên viên và một số anh chị em giáo dân cùng cộng tác.
    1. Mục đích: Giúp tĩnh tâm và huấn luyện tông đồ giáo dân.

    1.  Sinh hoạt:
a.  Các thành viên Ban Mục vụ: Mỗi năm họp 02 kỳ - cuối năm để nhìn lại - đầu năm để lên kế hoạch cho các sinh hoạt trong thời gian tới. Tuy nhiên trước mỗi dịp tổ chức luôn có nhiều cuộc họp để chuẩn bị.
b. Sinh hoạt trong năm 2017:
  • Ngày 04/02/2017 (Mồng 08 Tết): Tổ chức lễ Khai hạ cho quý Doanh nhân, ngành nghề và những người làm kinh tế trong Giáo phận.
Địa điểm: Tại Nhà thờ Chính Tòa.
  • Tĩnh huấn các giới trong toàn Giáo phận:
  1. Tĩnh huấn Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo các Giáo họ Biệt lập.
Thời gian: thứ ba, ngày 01/8/2017 - thứ tư ngày 02/8/2017
Chủ đề: “Lãnh đạo là phục vụ”
Số người tham dự: 852 người.
  1. Tĩnh huấn giới Hiền mẫu:
Thời gian: thứ năm thứ sáu, ngày 24-25/8/2017
Chủ đề: “Người vợ, người mẹ sống Năm Thánh Giáo phận”
Số người tham dự: 5.000
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...