THÔNG BÁO hoãn Tĩnh huấn quý Chức

Vì tình hình dịch bệnh Covid 19, chúng con xin thông báo hoãn Tĩnh huấn quý Chức từ ngày 18-19/8/2020

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
   BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
 
THÔNG BÁO
V/v hoãn Tĩnh huấn quý Chức
 
Trọng kính quý Cha Quản xứ, Cha Phó xứ,
quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo các Giáo họ Biệt lập.
 
Vì tình hình dịch bệnh Covid 19, chúng con đã trình và xin ý kiến Đức Cha Giáo phận, nay chúng con xin thông báo hoãn Tĩnh huấn quý Chức từ ngày 18-19/8/2020 như thư mời và chương trình đã gửi đến quý Cha và quý Chức.

Chúng con xin chân thành cám ơn quý Cha và quý Chức.

Ban Mê Thuột, ngày 12/8/2020

Tm. Ban Mục vụ Giáo dân
Lm. GB. Nguyễn Minh Tâm
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...