Thư mời Khóa Tĩnh huấn Gia trưởng


GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
   BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
                     
THƯ MỜI

Trọng kính Cha Quản xứ, Cha Phó xứ,
Kính thưa quý Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ.
Nhân ngày Lễ Thánh Giuse Thợ (01/5) và trong tinh thần Năm Thánh mừng Kim khánh Giáo phận, Ban Mục vụ Giáo dân chúng con tổ chức Khóa Tĩnh huấn lần thứ V cho các Gia trưởng Công giáo trong Giáo phận.

Thời gian:   Từ 08g00 thứ năm, ngày 26/4 đến 13g30 thứ sáu, ngày 27/4/2018
Địa điểm:    Tại khuôn viên Nhà thờ Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm
118 Y Moan (110 Lê Thị Hồng Gấm cũ )– Thành phố Buôn Ma Thuột 
                                                          
Chủ đề:       “NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI CHA SỐNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

Chúng con kính mong quý Cha cùng quý Chức tạo điều kiện và động viên các Gia trưởng trong Giáo xứ, Giáo họ tham dự khóa Tĩnh huấn này.
Chúng con xin chân thành cám ơn.
Banmêthuột, ngày 27/3/2018
Tm. Ban Mục vụ Giáo dân.
Lm. GB. Nguyễn Minh Tâm.

NB:
Kính mời mỗi Giáo xứ  50 Gia trưởng trở lên...
Xin học thư chung Năm Thánh Giáo phận và lịch sử Giáo phận.
Mỗi Gia trưởng góp 150.000đ cho các bữa ăn, mũ, tài liệu và các chi phí...
Xin quý Cha và quý Chức cho biết số người tham dự trước ngày 21/4/2018, để chúng con tiện sắp xếp.   
Xin liên lạc với:                                   
* Cha GB. Nguyn Minh Tâm: 0500.3636517  Dd:  0905.771105.
* Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh:  Đt. 01222.077.700
* Ông Phêrô Trần Thanh Cao:   Đt.  0905. 120530
* Ông Nguyễn Văn Tú (hạt Đồng Xoài và Phước Long): 0949.555399


GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
 BAN  MỤC VỤ GIÁO DÂN
                     
THƯ MỜI

Kính thưa quý Gia trưởng trong Giáo xứ, Giáo họ Biệt lập.
      
Nhân ngày Lễ Thánh Giuse Thợ (01/5) và trong tinh thần Năn Thánh mừng Kim khánh Giáo phận, Ban Mục vụ Giáo dân tổ chức Khóa Tĩnh huấn lần thứ V cho các Gia trưởng Công giáo trong Giáo phận.
Thời gian:   Từ 08g00 thứ năm, ngày 26/4 đến 13g30 thứ sáu, ngày 27/4/2018
Địa điểm:    Tại khuôn viên Nhà thờ Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm
118 Y Moan (110 Lê Thị Hồng Gấm cũ )– Thành phố Buôn Ma Thuột 
                                                          
Chủ đề:      
“NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI CHA SỐNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN
Kính mong quý Gia trưởng trong Giáo xứ, Giáo họ tham dự khóa Tĩnh huấn này.
Xin chân thành cám ơn.
Banmêthuột, ngày 27/3/2018
Tm. Ban Mục vụ Giáo dân.
Lm. GB. Nguyễn Minh Tâm.

NB:
Kính mời mỗi Giáo xứ  50 Gia trưởng trở lên...
Xin học thư chung Năm Thánh Giáo phận và lịch sử Giáo phận.
Mỗi Gia trưởng góp 150.000đ cho các bữa ăn, mũ, tài liệu và các chi phí...
* Quy cách lều trại xin xem chương trình gửi kèm.
Xin cho biết số người tham dự trước ngày 21/4/2018, để Ban Tổ chức tiện sắp xếpcông việc.
Xin liên lạc với:                                                                  
* Cha GB. Nguyn Minh Tâm: 0500.3636517   Dđ. 0905.771105.
* Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh: Đt.  01222..077.700
* Ông Phêrô Trần Thanh Cao:   Đt.  0905. 120530
* Ông Nguyễn Văn Tú (hạt Đồng Xoài và Phước Long): 0949.555399


GIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
BAN MỤC VỤ GIÁO DÂN
CHƯƠNG TRÌNH TĨNH HUẤN
GIỚI GIA TRƯỞNG LẦN VGIÁO PHẬN BANMÊTHUỘT
  
Chủ đề: NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI CHA SỐNG NĂM THÁNH GIÁO PHẬN

Tại Giáo họ Giuse – Giáo xứ Thánh Tâm – Giáo phận Ban mê thuột
118 Y Moan (110 Lê Thị Hồng Gấm cũ) Tp. Buônmathuột - Đăklăk
Thứ năm và thứ sáu, ngày 26-27 tháng 4 năm 2018

* Thứ Năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018
- 08g00 - 09g00: Đón tiếp, tập trung và ổn định.   
- 09g00 - 09g15: Đón tiếp quý Đức Cha, quí Cha và quí Khách.
- 09g15 - 11g00:     - Khai mạc
                                -  Rước kiệu Thánh Giuse
                                - Lời chào mừng của Cha Trưởng Ban
                                - Huấn từ của Đức Cha Giáo phận.
                                - Giảng thuyết  (Đức Cha Anphongsô  Nguyễn Hữu Long,  Gp. Hưng Hóa)
- 11g00 - 11g30: Sinh hoạt theo đơn vị.
- 12g00 - 13g30: Cơm trưa và nghỉ trưa – Văn nghệ tự do
- 13g30 - 14g30: Sinh hoạt chung – Thi giáo lý Năm Thánh Giáo phận.
- 14g30 - 15g30: Giảng thuyết (Đức Cha Anphongsô)
- 15g30 - 15g45: Thư giãn.
- 15g45 - 16g45: Giải tội – Ôn hát chuẩn bị Thánh lễ
- 17g00             : Thánh lễ Đồng tế.
- 18g30             : Cơm tối.
- 19g30             : Tĩnh nguyện
- 20g30             : Lần chuỗi Mân côi và Chầu Thánh Thể
                            Nghỉ đêm

* Thứ Sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018
- 04g30               :     Thức dậy – Thể dục
- 05g15               :     Ôn hát
- 05g30               :     Thánh lễ Đồng tế mừng Bổn mạng
- 06g45               :     Ăn sáng
- 07g45 - 08g45:     Giảng thuyết (Đức Cha Anphongsô).
- 08g45 - 09g00:     Thư giãn
- 09g00 - 10g00:     Sinh hoạt chung -  Chứng từ các gia trưởng về đời sống gia đình.
- 10g00 - 10g15:     Thư giãn
- 10g15 - 11g30:     Đức Cha Giáo phận gặp gỡ
- 11g30             :     Thư giãn – Ăn trưa
- 13g00             :     Tập trung
                                - Tổng kết
                                - Phát thưởng

                                - Bế mạc – Hạ trại và tổng vệ sinh       

Lưu ý:
  • Nhờ các Gia trưởng Giáo xứ Thánh Tâm chuẩn bị kiệu, suy tôn Thánh Giuse trong giờ rước kiệu khai mạc.
  • Nhờ Giáo họ Giuse lo hoa, đèn trong giờ lễ và giờ Chầu Thánh Thể..
  • Mỗi người tham dự góp 150.000đ để Ban Tổ Chức lo các bữa ăn, mũ, nến và những điều cần thiết liên quan đến ngày Tĩnh huấn.
  • Mỗi Giáo xứ 50 người trở lên, tự lo lều trại, đồ dùng cá nhân, chén muỗng và  đũa riêng từng người..
  • Xin học thư chung Năm Thánh Giáo phận và lịch sử Giáo phận.
  • Quy cách lều trại: rộng 06m, sâu 05-08m, cao 02m20.
  • Tự chọn tên và khẩu hiệu trại.. Các trại phải có Bàn thờ và bình hoa tươi.
  • Đồng phục tùy chọn theo đơn vị.
  • Mỗi đơn vị chuẩn bị 30m dây điện, ổ cắm, bóng điện.
  • Xin liên hệ qua các số điện thoại:
1/  Cha GB. Nguyễn Minh Tâm:  0500 3636517;   Dđ: 0905.771105.
2/  Cha Vinh Sơn Phạm Hữu Mạnh: Đt.   01222.077.700
3/  Ông Phêrô Trần Thanh Cao:   Đt.  0905. 120530
4Ông Nguyễn Văn Tú (hạt Đồng Xoài và Phước Long): 0949.555399

Xin cho chúng con biết trước ngày 21/4/2018 để tiện sắp xếp công việc.
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...