PHỤNG VỤ THÁNH LỄ - TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC


PHỤNG VỤ THÁNH LỄ - TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC
 Từ 19/11 - 23/11/ 2018 (SAU CN XXXIII TN)

* Chầu Khai mạc: Cha Tổng Đại Diện.

I/ THỨ BA 20.11.2018: XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN Tr 978 (bài đọc theo lễ thường niên).
1. BÀI ĐỌC I: Kh 3, 1-6.14-22 (sbđ tn, tr 401)
2. ĐÁP CA: Tv 14, 2-3.3-4.5 “Ai chiến thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta. Kh 3,21”
3. ALL: “ALL, ALL - Các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. All”
4. TIN MỪNG: Lc 19, 1-10. Chia sẻ, Cha Phaolô Lê Văn Quyền, DCCT.
5. CA HIỆP LỄ: Tv 67,29 (SLRM, Tr 979) “Lạy Chúa, việc Chúa đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem
6. Phụ Lễ: Cha Phaolô Nguyễn Đình Cương - Cha Phaolô Võ Hữu Thọ
7. Chầu Thánh Thể: Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm. SSS

II/ THỨ TƯ 21.11.2018: LỄ CẦU HỒN Tr 1011 (bài đọc theo lễ thường niên).
1. BÀI ĐỌC I:  Kh 4, 1-11 (sbđ tn, tr 404)
2. ĐÁP CA:  Tv. 150. 1-2,3-4,5-6: “Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa toàn năng. Kh 4,8”
3. ALL: “All, All - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời. All”
4. TIN MỪNG: Lc 17. 11-19. tr 280.  Chia sẻ, Cha Phêrô Nguyễn Văn Phương, Op.
5. CA HIỆP LỄ: 1Ga 4,9 SLRM, (Tr 1012) “Người đã sai Con một giáng trần, để nhờ Con của Người mà chúng ta được sống”.
6. Phụ Lễ: Cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm - Cha Phêrô Vương Tiên Hoàng.
7. Chầu Thánh Thể: Cha Giuse Nguyễn Đức Lợi. SDB

III/ THỨ NĂM 22.11.2018: LỄ CGS - LM. THƯỢNG PHẨM Tr 972 (bài đọc theo lễ thường niên).
1. BÀI ĐỌC I: Kh 5,1-10 (sbđ tr 408)
2. ĐÁP CA: Tv 149. 1-2, 3-4, 5-6, 9b: “Cho tới muôn đời, lời của Chúa không hề thay đổi”. (Kh 5,10)
3. ALL- ALL “Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe Lời Con Chúa. All”.
4. TIN MỪNG: Lc 19, 41-44, tr 409. Chia sẻ, Cha Phêrô Nguyễn Trọng Hiếu. SVD
5. CA HIỆP LỄ: 1Cr 11,24-25(SLRM, tr 973) Chúa nói: “Đây chính là Mình Thầy, hiến tế vì anh em. Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới, mỗi khi ăn và uống, anh em hãy làm việc này, để tưởng nhớ đến Thầy”.
6. Phụ Lễ: Cha Giuse Trần Văn Tam - Cha Giuse Đậu Đình Hà.
7. Chầu Thánh Thể: Đức Cha Giáo Phận.

IV/ THỨ SÁU 23.11.2018: LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (BẾ MẠC NĂM THÁNH).
Thánh lễ hành hương năm thánh, Kính các Thánh Tử  Đạo Việt Nam vào lúc 8 giờ sáng nay, được cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa, các bài đọc theo lễ 24/11.
* Phụ Lễ: Cha TB. PT và Cha TB. GLĐT, Hai Thầy Phó tế.

Lưu ý:
- Cha JB Phạm Văn Phong, điều hành các giờ kinh phụng vụ tuần tĩnh tâm.
- Cha Giuse Trịnh Minh Thanh chịu trách nhiệm kiểm tra phụng vụ tuần tĩnh tâm. 
- Các chú ứng sinh, Cv LBT: giúp lễ, giúp chầu, đọc thánh thư, xướng đáp ca - All, chiếu màn hình…       
- Giờ kinh bên phần mộ hai Đức Cố Giám Mục: Giáo hạt Mẫu Tâm.
- Thầy sáu Thưởng lo âm thanh - ánh sáng, Thầy sáu Vỹ giữ giờ.        
- Quý cha không cần mang theo sách giờ kinh Phụng vụ, chúng con đã in sẵn thành tập tại TGM.                                               

Ban-Mê-Thuột, ngày 24/10/2018
BPT/GP.BMT
 

tải file gốc

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...