Sinh hoạt BAN PHỤNG TỰ - Năm 2017


Sinh hoạt BAN PHỤNG TỰ - Năm 2017
  1.  Nhân sự:
6.1.1.  Ủy viên thường trực:
1/   Lm. Gioan Bat. Phạm Thế Truyền: Trưởng Ban.
2/   Lm. Micae Phạm Tiến Thành, Dòng Thánh Thể.
3/   Lm. Gioan Bat. Phạm Văn Phong, Linh mục Giáo phận.
4/   Ông GB Nguyễn Ngọc Minh, Giáo xứ Châu Sơn: Thư Ký
5/   Ông Giuse Đinh Xuân Huy, Giáo xứ Kim Phát: Thành viên
6.   Sr M. Modesta Phạm Thị Kim Hương, Dòng Nữ Vương Hòa Bình: Thủ Quỹ
7/   Sr Têrêsa Trần Thị Hiến, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn
8/ Sr Marie Trần Thị Ánh Dương, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres
6.1.2. Ủy viên không thường trực:
1/   Lm. Giuse Bùi Văn Trường: đặc trách miền Đăk Nông.
2/   Lm. Giuse Trịnh Minh Thanh: đặc trách miền Phước Long.
6.2. Hoạt động trong năm 2017:
1/ Nghi thức khai mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
2/ Nghi thức bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
3/ Giờ Chầu Thánh Thể 24 giờ (sáng kiến Đức Thánh Cha)
4/ Giờ Chầu Thánh Thể ngày Môi trường.
5/ Giờ Chầu Thánh Thể ngày Hòa Bình Thế Giới.
6/ Nghi thức Khai mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận (tại TT Mục vụ GP ngày 22.06)
7/ Nghi thức Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận (tại Giáo xứ - Giáo hạt).
8/ Kinh Năm Thánh Giáo phận.
9/ Giờ Chầu Thánh Thể trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận (12 tháng theo chủ đề)
- Tháng 6/2017: Khai mạc Năm Thánh.
- Tháng 7/2017: Tông đồ phục vụ giáo xứ.
- Tháng 8/2017: Hiền mẫu - Phục vụ gia đình theo gương Chúa.
- Tháng 9/2017: Thiếu nhi - Tinh thần trẻ thơ.
- Tháng 10/2017: Truyền giáo.
- Tháng 11/2017: Hiệp thông gia đình Giáo phận.
- Tháng 12/2017: Xây dựng hạnh phúc gia đình.
10/ Thánh lễ Truyền Dầu.
11/ Thánh lễ Truyền chức Phó Tế.
12/ Thánh lễ Truyền chức Linh mục.
13/ Nghi thức hành hương Năm Thánh (ngoài Thánh lễ).
14/ Nghi thức làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ.
6.3. Định hướng cho năm 2018:
1/ Tiếp tục duyệt lại các Nghi thức phần còn lại.
2/ Tham gia tổ chức các Đại lễ trong Giáo phận.
3/ Tổ chức khóa tĩnh huấn cho Thừa Tác Viên Thánh Thể ngoại thường và Ban Phụng vụ các Giáo xứ trong giáo phận năm 2018.
4/ Giờ Chầu Thánh Thể trong Năm Thánh Kim Khánh Giáo phận (năm 2018)
- Tháng 1/2018:     Bảo vệ Môi trường.
- Tháng 2/2018:     Ơn gọi tu trì.
- Tháng 3/2018:     Gia trưởng - Theo gương Thánh Giuse.
- Tháng 4/2018:     Giới trẻ - Sống tinh thần Năm Thánh.
- Tháng 5/2018:     Tạ ơn (kết thúc Năm Thánh Kim Khánh)
5/   Nghi thức Bế mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...