Đấng đã thắng cái chết

Chuyện Nhà Đạo: Chỉ một mình Chúa Giêsu là Đấng đã thắng cái chết

Chỉ một mình Chúa Giêsu là Đấng đã thắng cái chết


Khi còn sống, Chúa Giêsu nói rõ: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình.” (Ga 10,18).

Và Chúa Giêsu còn đưa ra một lời tiên tri táo bạo về sự sống lại của Ngài: “Thầy bị giết, nhưng ngày thứ ba, Thầy sẽ sống lại.” (Mt 16,21).

Trên núi Canvariô, quân nghịch nhạo cười Chúa Giêsu đang hấp hối trên thập giá: “Ông Kitô vua Israen ấy, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin.” (Mc 15,32). Chúa Giêsu im lặng, không trả lời.

Đối với Chúa Giêsu lúc đó, xuống khỏi thập giá cũng dễ dàng như khi Ngài ra lệnh cho bão táp lặng im, cho người bất toại bước đi, cho Ladarô sống lại sau khi đã chôn nhiều ngày trong mồ. Nhưng Chúa Giêsu muốn dành cho loài người chúng ta một sự lạ lùng vĩ đại hơn nhiều: Ngài muốn chết như mọi người trong chúng ta, bị đem chôn chặt trong mồ, để rồi từ trong ngôi mộ - ngôi mộ mà từ xưa đến nay, và từ nay cho đến tận thế, đè bẹp tất cả những ai nằm trong đó, không cho ai ngóc đầu chỗi dậy - Ngài tung mồ sống lại sau khi chết chôn ba ngày trong đó.

Vì Chúa Giêsu là Con Đức Chúa Trời!
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...