Hạt giống nảy mầm: Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A - Lm. Pet Trần Bảo Ninh


Lạy Chúa Giêsu, vì yêu con người, Chúa đã đi vào trần gian qua mầu nhiệm nhập thể, Chúa đã làm người và đang làm người mỗi ngày, xin cho chúng con luôn nhận ra sự hiện diện của Ngài qua đôi mắt của niềm tin và tình thương. Chúa đã sống bên cạnh con người, nên Ngài đã hiểu con người có những hố sâu nào trong cuộc đời, xin giúp chúng con lấp đầy những hố sâu đó bằng tình yêu của Thần Khí, bằng tinh thần phục vụ trong khiêm tốn. Chúa đã đến trần gian và mỗi ngày Chúa vẫn đến với con người, xin cho chúng con luôn biết dọn dẹp cho Ngài những con đường tình yêu, để Ngài đến với chúng con và đến với mọi người, mọi gia đình. Amen.
 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...