Phương thế linh diệu để thắng các cơn cám dỗ

Chuyện Nhà Đạo: Phương thế linh diệu để thắng các cơn cám dỗ

Phương thế linh diệu để thắng các cơn cám dỗ

cnd 89


Một thanh niên truỵ lạc đến gặp cha Philiphê Nêri và thú thật:

- “Lạy cha, con muốn sửa mình mà không thể được. Các cơn cám dỗ mạnh quá, mạnh hơn con nhiều.

Cha Philiphê khuyên:

- “Con hãy can đảm. Mỗi ngày, con đọc một kinh “Lạy Nữ Vương”, và suy đến cái chết. Con tưởng tượng khi con chết, thân xác con nằm dưới đất, đôi mắt con lúc đó thối tha, xác thịt con lúc đó hôi hám, lỗ miệng con lúc đó đầy sâu bọ, và con nói: “Vì những cái như thế nầy mà tôi mất thiên đàng à!

Chàng thanh niên vâng lời, thực hiện lời khuyên của cha Philiphê.

Chàng giữ lời hứa.

Chàng thắng được các cơn cám dỗ một lần, ... hai lần, ... nhiều lần, và ... suốt đời.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...