Quyết đôi đá cha bể đầu

Chuyện Nhà Đạo: Quyết đôi đá cha bể đầu, nhưng sau đó đổi ý

Quyết đôi đá cha bể đầu, nhưng sau đó đổi ý

cnd 88

Ngày kia, một vị linh mục đứng giữa công trường của thành phố Philadelphia bên Mỹ. Ngài cổ động cho người ta giúp một công việc từ thiện.

Nghe giảng xong, dân chúng liền cảm động. Nhiều người đem tiền đến dâng cúng.

Một người trạc độ ba mươi tuổi, tiến đến gần vị linh mục, vừa quỳ xuống dưới chân ngài, vừa đặt trên mặt đất 12 hòn đá và một vài đồng bạc:

- “Thưa cha - ông đau đớn nói - xin cha hãy nhận lấy của lễ con dâng và xin cha tha tội cho con. Con đến đây với ý định dùng mấy hòn đá này để đôi bể đầu cha. Nhưng Lời Chúa mà cha giảng, đã đánh động lòng con.

 

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...