Yêu Thánh Giá

Chuyện Nhà Đạo: Yêu Thánh Giá

Yêu Thánh Giá

cnd 30

Những ai yêu Chúa Giêsu đều ôm lấy Thánh Giá. Nhiều vị thánh tử đạo được lệnh đạp Cây Thánh Giá hoặc bước ngang qua Cây Thánh Giá thì được tha chết và được thưởng, nhưng các ngài cung kính đến gần và ôm Cây Thánh Giá lên mà hôn.

Thánh nữ Anê bị bắt lúc 15 tuổi.

Quan dỗ, cô không nghe.

Quan dọa, cô không sợ.

Quan không ngã lòng. Ông truyền dẫn Anê đến đền thờ bụt. Quan mở trói cho cô để cô được tự do lấy một tí hương rắc vào lửa. Như thế, cô sẽ được tha vì có tỏ dấu tôn kính bụt thần.

Thấy hai tay được tự do, Anê liền chấp lại và làm dấu Thánh Giá. Cô biết mình yếu đuối. Cô biết quan sẽ căm tức. Cô biết quân lính sẽ giết chết mình. Nhưng với Thánh Giá Chúa Giê-su, cô được tràn đầy sức mạnh để chiếm lấy vòng hoa tử đạo.

Lạy Chúa Giêsu, từ khi Chúa chết vì yêu con trên Thánh Giá, thì Thánh Giá là phần rỗi của con, là nguồn hy vọng và an ủi của con, là con đường dẫn đưa con về trời.

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...