HUYNH ĐOÀN ĐA MINH


HUYNH ĐOÀN ĐA MINH


HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT

 • Bổn mạng: Thánh Vinh Sơn Liêm

 • Ngày kính: 07/11

 • Tổng số Liên huynh: 08     Liên huynh

 • Tổng số Huynh đoàn: 42     Huynh đoàn

 • Tổng số đoàn viên: 2600     Đoàn viên

* Phụ trách HĐGP: Lm. Antôn Vũ Thanh Lịch

Giáo xứ Dũng Lạc, 65 Nguyễn Văn Cừ, Daklak

Dđ: 0914.659.979

* Đặc trách HĐGP: Lm. Vinh Sơn Phạm Tiến Duẩn, OP.

Phụ xá Martin, Giang Sơn, Hòa Hiệp, Cưkuin, Daklak

BAN PHỤC VỤ HUYNH ĐOÀN GIÁO PHẬN KHOÁ V

Nhiệm kỳ 2017 – 2021

 1. Trưởng ban: Đaminh Trần Viết Thanh  (0914598307)

 2. Phó ban: Vinh Sơn Đỗ Mạnh Hùng  (01274 702703)

 3. Thủ quỹ Maria Phạm Thị Kim Thu  (0936709518)

 4. Phụ trách học tập: GioaKim Nguyễn Xuân Hùng  (0914086748)

 5. Phụ trách giới trẻ: Maria Nguyễn Thị Lý (01214597714)

 6. Phụ trách tông đồ bác ái: Giuse Nguyễn Văn Xuyên

 7. Thư ký: Anna Đỗ Thị Thảo


Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...