DÒNG THIÊN HÒA


DÒNG THIÊN HÒA (OSB)


1) Đan viện Thiên Hòa
Thành lập: 08/12/1962
Bổn mạng: ĐM Vô Nhiễm
ĐC: T.5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3524.777            
Email: thienhoaosb@yahoo.com

2) Cộng đoàn Hòa Nam
ĐC: Xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk
ĐT: 0262.3784.552
Email:


DÒNG THIÊN HÒA
Phần 1: Đặc điểm đặc trưng của Hội Dòng.
1. Tên Hội Dòng: Dòng Biển Đức (Ordo Sancti Benedicti, OSB)
(Ordo Sancti Benedicti, OSB).
Tôn chỉ/ mục đích: Cầu nguyện và lao động trong cô tịch (Ora et Labora) / Để trong mọi sự Thiên Chúa được tôn vinh (U.I.O.G.D: ut in omnibus glorificetur Deus)
Bổn mạng, ngày kính: Thánh Biển Đức, ngày 11.07.
Địa chỉ: Via di San Ambrogio, 3, I-00186 Roma, Italia.
2. Ngày thành lập Hội Dòng tại Giáo phận Ban Mê Thuột: 08.12.1962.
Bổn mạng, ngày kính: Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngày 08.12.
Ngày xây Tu viện đầu tiên/chất liệu: 04.1962 / nhà gỗ.
Số Linh mục/Tu sĩ/Tập sinh (08.12.1962): 2 linh mục và 4 đan sĩ
Địa chỉ: thị trấn Phước An, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.
3. Bề trên tiên khởi tại Giáo phận Ban Mê Thuột:
Cha Anselmo NGUYỄN NGỌC NGÃI (phụ trách từ 1962 – 1966)


 


4. Cộng đoàn chính hiện nay - Địa chỉ: thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk.
- Xây mới/ trùng tu năm: 2002.
- Số Tu sỹ - Tập sinh: 65.
Bề trên đương nhiệm:

Cha Phêrô Cao DƯƠNG ĐÌNH THỜI (phụ trách từ 2011-) 5. Số Cộng đoàn hiện nay: 2.
6. Cơ sở đặc trưng: nhà tĩnh tâm, lưu trú.
DANH SÁCH LINH MỤC DÒNG MỤC VỤ TẠI GIÁO PHẬN
1. Tên thánh & họ và tên: Lm. Alsenmo NGUYỄN NGỌC NGÃI

- Sinh ngày: 10.05.1919, tại: Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình. - Thuộc Giáo xứ: Đan Sa, Giáo phận: Vinh
- Gia nhập dòng: 13.08.1943 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 05.10.1945 - Khấn trọng: 08.12.1948
- Du học:
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1962
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1962-1966)
- Qua đời: (tại Mỹ)
2. Tên thánh & họ và tên: Lm. Dom Romain GUILLAUMA

- Sinh ngày: 16.06.1900, tại: Quimper, Bretagne, Pháp. - Thuộc Giáo xứ:…… Giáo phận: Quimper
- Gia nhập dòng: 1922 (Đan viện La Pierre-Qui-Vire, Pháp)
- Khấn lần đầu: 16.12.1923 - Khấn trọng: 25.12.1926
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1966
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1966-1967)
- Qua đời: 1982 tại Pháp.
3. Tên thánh & họ và tên: Lm. Bernard CAO VĂN LIÊM

- Sinh ngày: 13.02.1924, tại: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Thuộc Giáo xứ: Ngô Xá, Giáo phận: Thái Bình
- Gia nhập dòng: 21.11.1946 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 15.08.1948 - Khấn trọng: 15.08.1951
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1967
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1967-1974)
- Qua đời: 1974
4. Tên thánh & họ và tên: Gioan LÊ CHÚNG

- Sinh ngày: 16.12.1966, tại: Phú Lạc, Tây Sơn, Bình Định - Thuộc Giáo xứ: …….., Giáo phận: Quy Nhơn
- Gia nhập dòng: 29.08.1942 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 21.03.1944
- Khấn trọng: 06.04.1947
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1963
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Giám quản (1974-1975)
- Qua đời: 08.04.2012
5. Tên thánh & họ và tên: Tôma Thiện LÊ THANH CÁC

- Sinh ngày: 10.12.1933, tại: Quảng Thanh, Quảng trạch, Quảng Bình - Thuộc Giáo xứ: Hướng Phương, Giáo phận: Vinh
- Gia nhập dòng: 10.08.1954 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 08.12.1957 - Khấn trọng: 11.12.1960
- - Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 10.06.1966
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (1976-1986)
- Qua đời: 12.09.2012
6. Tên thánh & họ và tên: Phêrô Tuần CAO KIM ĐỘNG

- Sinh ngày: 08.08.1943, tại: xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. - Thuộc Giáo xứ: Ngô Xá, Giáo phận: Thái Bình
- Gia nhập dòng: 30.10.1965 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 08.12.1967
- Khấn trọng: 07.07.1973
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1971
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (1986-1992)
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
7. Tên thánh & họ và tên: Thầy phó tế Laurent HOÀNG THANH TRƯƠNG

- Sinh ngày: 22.01.1928, tại: Loan Lý, Thừa Thiên-Huế. - Thuộc Giáo xứ: Loan Lý, Giáo phận: Huế
- Gia nhập dòng: 27.04.1943 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 01.11.1945
- Khấn trọng: 02.02.1949
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 1993
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (1993-2004)
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
8. Tên thánh & họ và tên: Phaolô NGUYỄN HỮU THANH

- Sinh ngày: 10.05.1962, tại: An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh. - Thuộc Giáo xứ: Tha La, Giáo phận: Phú Cường
- Gia nhập dòng: 04.12.1989 (Đan viện Thiên Phước, Sài Gòn)
- Khấn lần đầu: 08.09.1992
- Khấn trọng: 15.08.1997
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 2004
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (2004-2011)
- Địa chỉ: Đan viện Thiên Phước, Thủ Đức, Sài Gòn.
9. Tên thánh & họ và tên: Lm. Phêrô Cao DƯƠNG ĐÌNH THỜI

- Sinh ngày: 18.12.1966, tại: Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình.
- Thuộc Giáo xứ: Hướng Phương, Giáo phận: Vinh
- Gia nhập dòng: 08.12.1989
- Khấn lần đầu: 21.03.1993
- Khấn trọng: 11.06.1999
- Du học: Pháp
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 08.12.1989
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Đan trưởng (2011-)
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk
10. Tên thánh & họ và tên: Ephrem Phạm Huy Tụng

- Sinh ngày: 02.10.1941, tại: Quảng Phương, Quảng trạch, Quảng Bình - Thuộc Giáo xứ: Hướng Phương, Giáo phận Vinh
- Gia nhập dòng: 19.07.1965 (Đan viện Thiên An, Huế)
- Khấn lần đầu: 08.12.1967
- Khấn trọng: 1975
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 01.06.1974
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn: Quản lý
- Địa chỉ: Thôn Hòa An, xã Êa Nuôl, huyện Buôn Đôn
11. Tên thánh & họ và tên: Matthêu Nguyễn Phú Cường

- Sinh ngày: 15.06.1969, tại: Đăkla, Kon Tum. - Thuộc Giáo xứ: Ngô Trang, Giáo phận: Kon Tum
- Gia nhập dòng: 09.08.1988
- Khấn lần đầu: 21.03.1993
- Khấn trọng: 11.06.1999
- Nhập Giáo phận Ban Mê Thuột ngày: 09.08.1988
- Tại Cộng đoàn: Đan viện Biển Đức Thiên Hòa
- Chức vụ trong cộng đoàn:
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...