“Bỏ luật độc thân không giải quyết nạn thiếu linh mục”


“Bỏ luật độc thân không giải quyết nạn thiếu linh mục”

G. Trần Đức Anh, O.P. – Roma
 
Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công Giáo Ucraina đông phương, cảnh giác những người cổ võ việc bãi bỏ luật độc thân linh mục trong Giáo Hội Công Giáo La tinh rằng việc bãi bỏ này không giải quyết tình trạng thiếu linh mục, theo kinh nghiệm của Công Giáo Ucraina.
 
Giống như 22 Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Đông phương khác, trong Giáo Hội Công Giáo Ucraina không có luật độc thân linh mục.
 
Trong cuộc họp báo hôm 11/09/2019 vừa qua sau công nghị dài 10 ngày của các Giám mục Công Giáo Ucraina Đông phương tại Roma, Đức Tổng giám mục Shevchuck cho biết tại Ucraina, Giáo Hội thuộc quyền ngài có 5 Đại chủng viện “và cám ơn Chúa, chúng tôi không thiếu thiếu ơn gọi, nhưng trong các Giáo Hội Công Giáo Đông phương tại các nước khác, số ơn gọi linh mục không được như vậy. Ví dụ tại Mỹ và Canada, các Giáo Hội Công Giáo Đông phương thiếu ơn gọi linh mục, mặc dù các Giáo Hội này không có luật độc thân linh mục. Vì thế, qua kinh nghiệm chúng tôi thấy rằng đời sống gia đình không giúp gia tăng ơn gọi linh mục.”

Đức Tổng giám mục Schevchuk trả lời câu hỏi trên đây khi một ký giả hỏi ngài về Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazzonia sắp tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến 27 tháng 10 tới đây, trong đó có bàn tới vấn đề có nên truyền chức linh mục cho những người có gia đình ở miền Amazzonia hay không.

 
Ơn gọi linh mục đến từ Chúa

Đức Tổng giám mục Giáo chủ Công Giáo Ucraina nói: Ơn gọi linh mục đến từ Chúa, và ơn gọi này không thể gia tăng hoặc giảm bớt dựa trên bậc sống mà ơn gọi này được thi hành, nó không tùy thuộc linh mục là người độc thân hay có gia đình. Chức linh mục là một phương thế dâng hiến cuộc sống để mưu ích cho Giáo Hội.

 
Linh mục có gia đình gặp những vấn đề khác

Theo Đức Tổng giám mục Shevchuk, tình trạng thiếu linh mục, kể cả tại Ucraina là một thách đố đối với mỗi người. Ngài nói: “Tôi không có công thức để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là nhìn đến điều cốt yếu, đó là ơn gọi linh mục là một tiếng gọi đến từ Thiên Chúa... Ngoài ra, có thể có những yếu tố phức tạp khác với các linh mục có gia đình. Ví dụ tại Ucraina, những chuẩn linh mục muốn kết hôn, thì họ phải lập gia đình trước khi thụ phong, và nếu sau đó vợ qua đời thì linh mục ấy không thể tái hôn.” Đức Tổng giám mục trưng dẫn 1 sự kiện: một linh mục trẻ mới thụ phong, nhưng 2 tháng sau, bà vợ gặp tai nạn và qua đời, điều này có nghĩa là linh mục ấy phải sống độc thân suốt đời.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Crux ở Mỹ, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói: Nếu tôi phải đưa ra một lời khuyên cho các Giám mục dự Thượng Hội đồng Giám mục Amazzonia sắp tới, tôi sẽ nói: “Xin các Đức cha đừng tìm những giải pháp dễ dàng cho những vấn đề khó khăn”. (Crux 11-9-2019)

 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...