Câu trả lời cho vài thắc mắc về Mc 10, 17-22


Câu trả lời cho vài thắc mắc về Mc 10, 17-22


 
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
 
1. Theo văn mạch câu 19 và 20, con hiểu là nếu cứ giữ 10 giới răn là có sự sống đời đời làm gia nghiệp. Như vậy thanh niên này đã nắm chắc phần thưởng đời đời rồi! Vậy bán của cải và cho người nghèo thì được thêm điều gì nữa? hoặc có sự khác biệt gì?

Đúng là theo văn mạch ở đây có vẻ giữ 10 điều răn là ĐỦ (không phải là nắm chắc) để có sự sống đời đời. 

Nhưng đoạn Tin Mừng này cho thấy, khi anh ấy bảo mình đã giữ các điều răn (thật ra đây chỉ là những điều răn liên quan đến tha nhân) từ nhỏ, thì Đức Giêsu không ngừng lại ở đó và bảo anh: “Tốt lắm, về đi, cứ làm như thế là đủ.” Ngài bày tỏ lòng yêu mến anh, và thẳng thắn nói: “Anh còn THIẾU một điều.” Và ngài nói cho anh biết điều anh còn thiếu (nghĩa là chưa đủ, ít là đối với anh). Đó là lời mời theo Đức Giêsu, kèm theo điều kiện tiên quyết là đi, bán, cho người nghèo tất cả những gì mình có. 

Trong câu trả lời của Đức Giêsu có một câu khiến ta nghĩ rằng, chỉ giữ 10 điều răn là chưa đủ. Đó là câu: “...hãy cho người nghèo, và anh sẽ có kho tàng trên trời.” Như thế nếu anh không bán, không cho, thì chưa chắc anh đã có “kho tàng trên trời”. Kho tàng trên trời chỉ có được khi anh không còn kho tàng dưới đất, khi anh đã cho tất cả cho người nghèo. 

Khi không chịu bán tất cả những gì mình có và cho người nghèo, anh không có hy vọng được “kho tàng trên trời”, mà kho tàng trên trời là điều anh đang tìm kiếm khi đến gặp Đức Giêsu: “làm gì để được hưởng gia nghiệp là sự sống đời đời?” Kho tàng trên trời chính là sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Nếu anh này vì giữ 10 điều mà chắc chắn được sự sống đời đời, thì tại sao anh lại sụ mặt xuống sau khi nghe Đức Giê su trả lời câu hỏi quan trọng làm anh thao thức? 

Để ý trong Tin Mừng Mát-thêu có câu mà Mác-cô không có: “Nếu anh muốn nên hoàn thiện thì....” (19, 21).
 
2. “những điều này tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ” có người cắt nghĩa rằng thanh niên này nói như thế là tự mãn, kiêu ngạo. Lối cắt nghĩa như vậy liệu có ổn không?

Anh ấy nói thật lòng. Đức Giêsu mến anh vì biết thực sự anh đã sống như thế (x. Mc10, 21). 

3. 10 giới răn của Chúa có đến 7 điều cấm. Không làm xấu, chưa chắc đã làm tốt. Vậy nếu chỉ không làm xấu mà thôi, liệu có xứng đáng được hưởng sự sống đời đời không? 

Chính vì thế Mười điều răn chưa hoàn hảo. Đức Giêsu đã điều chỉnh điều răn chớ ngoại tình, bằng việc nói có thứ ngoại tình bằng thèm muốn trong lòng (Mt 5, 28), bằng việc yêu kẻ thù, bằng việc yêu anh em như Chúa Giêsu đã yêu, yêu đến hiến mạng. Trong 10 điều răn, có điều răn quan trọng là đặt Thiên Chúa lên trên hết mọi thụ tạo, không thờ phượng bất cứ ngẫu tượng nào khác (đây không phải là chỉ không làm điều xấu). Đức Giê su tóm các điều răn trong Cựu ước trong một động từ tích cực “YÊU”, yêu Thiên Chúa hết trái tim... và yêu người thân cận như chính mình (Mt 22, 37-39). Bởi đó các điều răn không còn mang tính tiêu cực cấm đoán nữa. Để hưởng sự sống đời đời, không phải chỉ là tránh tôi, mà còn là tích cực mến yêu.

 
Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...