GX Ea Tul: Tiễn Cha Phêrô về Phú Long

Sáng 29/7/2020, Hội đồng giáo xứ cùng cộng đoàn các ban ngành giáo xứ Ea Tul đã tiễn người cha hiền Phêrô Đỗ Đình Dục về Giáo xứ Phú Long, nhiệm sở mới.
Giáo xứ Ea Tul: Tiễn Cha Phêrô Đỗ Đình Dục về Giáo xứ Phú Long


Sáng 29/7/2020, Hội đồng giáo xứ cùng cộng đoàn các ban ngành giáo xứ Ea Tul đã tiễn người cha hiền Phêrô Đỗ Đình Dục về Giáo xứ Phú Long, Hạt Chính Tòa.

Thay lời cho toàn thể 4000 anh em cộng đoàn giáo xứ Ea Tul xin cảm ơn Mục vụ Hội đồng giáo xứ cùng các ban ngành, giáo dân giáo xứ Phú Long đã đón rước cha Phêrô thật long trọng. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Mẹ Maria, cùng thánh Phêrô Bổn mạng của Cha ban cho Cha thật nhiều ân sủng, tiếp tục chèo lái con thuyền giáo xứ Phú Long trong bình an. Chúng con tin tưởng Cha sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Chúng con, những người con của giáo xứ Ea Tul sẽ tiếp tục cố gắng xây dựng giáo xứ Ea Tul triển nở như lòng Cha đã hằng thao thức và yêu thương.

Sau nghi thức nhận xứ, Cha đã chủ sự giờ Chầu Thánh Thể cách long trọng.

 


Monica Juin
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...