GX Vinh Quang - Hành hương Mẹ Giang Sơn

Sáng ngày 28.08.2023, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang hành hương về Đồi Đức Mẹ Giang Sơn.

Giáo xứ Vinh Quang - Hành hương Đồi Đức Mẹ Giang Sơn 2023

Trong tâm tình kính mến và tri ân Mẹ Maria trong suốt 67 năm, Mẹ đã đồng hành cùng Giáo xứ Vinh Quang, vui buồn, sướng khổ Mẹ con cùng chia sẻ.

Sáng ngày 28.08.2023, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Quang hành hương về Đồi Đức Mẹ Giang Sơn. Đây là một truyền thống tốt đẹp đã được cộng đoàn Giáo xứ duy trì trong nhiều năm.

Đúng 9g30, cộng đoàn đã tề tựu đông đủ trước Đài Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ cùng Cha Quản xứ, Cha Phó xứ.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn Giáo xứ  cùng làm việc kính Đức Mẹ, dâng lên Mẹ chuỗi kinh Mân Côi: Năm sự Vui. Mỗi sự kinh là một tâm tình cộng đoàn dâng lên Mẹ.

Lạy Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, chúng con xin dâng lên Mẹ bao vui buồn, sướng khổ, những việc lành và cả những lầm lỗi của chúng con. Xin Mẹ dang rộng tay nâng đỡ và giữ gìn chúng con mỗi ngày trong cuộc sống, cách riêng những người thân đang ốm đau bệnh tật và những gia đình đang đứng trước bờ vực ly tan. Xin Mẹ nâng đỡ chúng con luôn mãi.

HÌNH ẢNH

Ban Truyền Thông Giáo xứ Vinh Quang

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...