THÔNG BÁO Tĩnh Tâm Linh Mục Hạt Chính Tòa T7-2020


Giáo phận Ban Mê Thuột                            
Giáo hạt Chính Tòa                      
 
THÔNG BÁO
Thay đổi ngày Tĩnh Tâm Linh Mục Hạt Chính Tòa
Tháng Bảy - năm 2020
 
 
Kính gửi:      
- Cha Tổng Đại diện                

- Quý Cha trong Hạt Chính Tòa             

Trân trọng
Kính mời Quý Cha tham dự ngày Tĩnh Tâm Linh Mục tháng Bảy - năm 2020 của Hạt Chính Tòa: 

- Thời gian: 08g30 thứ Sáu, ngày 17.7.2020    

- Địa điểm: Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột (số 01 Trần Hưng Đạo, TP.BMT)   

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha. 

 
Dũng Lạc, ngày 13 tháng 07 năm 2020     
Linh mục Quản hạt   

Lm. An-tôn Vũ Thanh Lịch
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...