Giáo xứ Thổ Hoàng- lễ Thánh Têrêsa Giêsu

Lúc 4 giờ 45 sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023, các bà mẹ toán 3 thuộc Giáo họ thánh Phaolô trở lại, hân hoan tập trung vê nhà thờ Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Giêsu quan thầy

Giáo xứ Thổ Hoàng- lễ Thánh Têrêsa Giêsu quan thầy các bà mẹ toán 3
 

trs4


 

Lúc 4 giờ 45 sáng thứ Bảy ngày 14 tháng 10 năm 2023, các bà mẹ toán 3 thuộc Giáo họ thánh Phaolô trở lại, hân hoan tập trung về nhà thờ Giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Giêsu quan thầy.

Thánh lễ do cha phó Augustino Phan Minh Danh chủ tế, cha quản xứ Giuse Trần Thế Thành đồng tế.

Thánh lễ được cử hành hôm nay thứ Bảy, vì ngày 15 trùng ngày Chúa nhật.

Sau đoàn rước trang trọng đuợc tiến hành từ cuối nhà thờ kết thúc, cha chủ tế Augustino đã mời gọi cộng đoàn hướng về thánh nữ Têrêsa Giêsu để noi gương bắt chước ngài là trọn cả cuộc đời hằng luôn kết hiệp chặt chẽ cuộc đời mình với Chúa Giêsu.

Trong phần chia sẻ, cha Augustino nhấn mạnh tới giá trị của cây Thánh Giá, và cây Thánh Giá có một một địa vị vô cùng đặc biệt với người Kitô hữu,

Thánh nữ Têrêsa Giêsu đã kết hiệp đời mình với Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và nhờ sự kết hiệp đó mà giữa muôn vàn gian khổ thánh nữ vẫn tràn đầy hy vọng.

Qua mẫu gương của thánh nữ sẽ giúp chúng ta xác tín một điều là chỉ khi chúng ta kết hiệp trọn vẹn với Đức Giêsu chịu đóng đinh, chúng ta mới dễ dàng chấp nhận và vượt qua mọi đau khổ của đời người, đồng thời sống tràn đầy hy vọng ơn cứu độ nhờ cây Thánh Giá của Chúa.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha quản xứ Giuse thay mặt Giáo xứ mừng lễ quý mẹ chị toán 3 thuộc về Giáo họ Phaolô trở lại, 1 Giáo họ nhỏ nhất trong Giáo xứ, nhưng tinh thần phục vụ không nhỏ, cha quản xứ cầu chúc cho tinh thần phục vụ của toán ngày càng phát triển mạnh mẽ.
 

 
 
 

Hình Ảnh

Hồng Bính

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...