GX Phúc Lộc mừng kính Thánh Têrêsa


Giáo xứ Phúc Lộc mừng kính Thánh Têrêsa bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi


Vào lúc 18g30 ngày 01/10/2019, Giáo xứ Phúc Lộc long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ.

Thánh lễ do Cha Chánh xứ chủ tế. Cha Phó đồng tế với ngài.

Trước giờ nhập lễ, một em đại diện Đoàn Thiếu Nhi đọc lời dẫn nguyện, tóm tắt tiểu sử và gương sáng Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi. Mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho thiếu nhi của Giáo xứ trên con đường học tập và đời sống đức tin mỗi ngày mỗi tốt đẹp hơn.

Trong Thánh lễ, các em thiếu nhi tham dự rất sốt sắng và trang nghiêm. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh nữ Têrêsa, xin cho Đoàn Thiếu Nhi Giáo xứ luôn biết sống theo gương Thánh nữ đơn sơ, khiêm nhu, tín thác và sống đức tin ngày càng trưởng thành hơn.

Sau bài Phúc âm, Cha Phó kể cho các em nghe về những gương sáng, về đức tính đơn sơ nhỏ bé, đời sống khiêm nhu, tín thác và vâng phục; đó là con đường nên thánh của Thánh nữ Têrêsa.

Cuối lễ, Cha Chánh xứ có đôi lời huấn từ đến cho các em thiếu nhi. Ngài nhắc nhở các em luôn sống trong tâm tình biết lắng nghe và yêu mến Chúa với tâm hồn trong sáng đơn sơ, khiêm nhu, tín thác, noi gương Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

  
Antôn Trần Kiêm Hùng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...