GX Thổ Hoàng -Đêm lần chuỗi bên Mẹ

Hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 10, đúng 19 giờ 30, đông đảo giáo dân đã quây quần bên Mẹ cùng nhau lần chuỗi.

Giáo xứ Thổ Hoàng -Đêm lần chuỗi bên Mẹ
 

ADCreHcMbfUa8yUGALQ99FcqC75fqlZ 46N8p6c5Jz XGHA9viAHGXChYqQkMz8EE4HcvYR7jHsGK Gy WsEjLZQsZXDH5zvQmZzbm648h9K4nlHYKtiuUm979q i4KyKuRYk4H8DSPXkX8qvOvLVu2uQ1gD=w1339 h651 s no?authuser=1


Theo đúng chương trình kinh nguyện của toàn Giáo xứ trong tháng Mân Côi, các ngày từ thứ hai tới thư sáu hàng tuần các liên gia lần chuỗi luân phiên tại các gia đình. Tối thứ bảy toàn Giáo xứ lần chuỗi tại Đài Đức Mẹ, tối Chúa Nhật lần chuỗi và chầu Thánh Thể tại nhà thờ.

Hôm nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 10, đúng 19 giờ 30, đông đảo giáo dân đã quây quần bên Mẹ cùng nhau lần chuỗi.

Giáo họ Phêrô Tự chủ sự giờ kinh tối nay. Cộng đoàn được hướng dẫn suy niệm Mầu Nhiệm Mừng, qua mỗi Mầu Nhiệm đều được gói ghém thêm tâm tình hướng về Thượng Hội Đồng Giám mục thế giới đang diễn ra tại Rôma: “Xin Chúa làm nên cuộc Hiện Xuống mới trong đời sống Hội Thánh, xin tuôn tràn trên các Mục tử ơn khôn ngoan và thông hiểu, gìn giữ các ngài luôn hiệp thông với nhau trong Chúa, để các ngài cùng nhau tìm hiểu những điều đẹp ý Chúa, và hướng dẫn đoàn Dân Chúa thực thi những điều Chúa truyền dạy”. (Kinh cầu cho Thượng Hội Đòng Giám Mục 2023).

Đồng thời xin cho cộng đoàn Giáo xứ ý thức được trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong cuộc sống thường nhật, và biết nhìn lên Mẹ để sống trọn niềm tin yêu và phó thác vào Chúa, và thấy nơi Mẹ chính là nguồn hy vọng cho hết mọi loài.
 

Xem Ảnh

Hồng Bính

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...