Tháng Mân Côi tại Giáo xứ Bùi Phát


Tháng Mân Côi tại Giáo xứ Bùi Phát


Tháng Mười, Giáo hội mời gọi các tín hữu siêng năng lần hạt Mân Côi. Kinh Mân Côi gắn liền với Đức Maria, nhưng là một lời kinh lấy Đức Kitô làm trung tâm. Lời kinh giản dị nhưng là bản tóm lược của Tin Mừng. Đọc Kinh Mân Côi các tín hữu lãnh nhận vô vàn ơn thiêng, qua chính đôi tay của Mẹ Đấng Cứu Thế.

Đức Mẹ đã hứa ban ơn cho những ai siêng năng lần hạt Mân Côi qua Thánh Alano dòng Đa Minh:
- Mẹ sẽ ban một ơn đặc biệt quí hóa cho kẻ kiên tâm, sốt sáng lần hạt Mân Côi kính Mẹ.
- Ai trung thành, sốt sắng đọc kinh Mân Côi kính Mẹ, sẽ không phải hư mất.
- Ai trung thành lần hạt Mân Côi sẽ không phải chết trước khi chưa được lãnh các Bí tích cuối cùng.
- Mẹ sẽ mau cứu vớt linh hồn năng lần hạt ra khỏi luyện ngục.
- Ai tôn kính kinh Mân Côi, sẽ được mọi ơn lành.
- Ai siêng lần hạt Mân Côi là con riêng Mẹ, em Chúa Giêsu Con Mẹ.
- Quí mến lần hạt Mân Côi là dấu chắc sẽ được cứu rỗi.

Ngày 28/10/2019, ngày bế mạc tháng Mân Côi, nhóm các bạn trẻ Giáo xứ Bùi Phát, bà con Giáo dân Giáo họ Hiệp Nhất và quý Sơ dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết đã cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cho giới trẻ và cách riêng cho 39 nạn nhân qua đời tại Essex, nước Anh. Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Amen. 

 


Ban Truyền thông GX Bùi Phát
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...