Giáo xứ Duy Hòa -Mừng bổn mạng các tiểu ban

Sáng nay 29/9/2023, Cha quản xứ và Cha phó xứ Duy Hòa đã dâng Thánh lễ đồng tế mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael là bổn mạng các tiểu ban

GIÁO XỨ DUY HÒA MỪNG BỔN MẠNG CÁC TIỂU BAN
 

 
Sáng nay 29/9/2023, Cha quản xứ và Cha phó xứ Duy Hòa đã dâng Thánh lễ đồng tế mừng kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael là bổn mạng các tiểu ban Truyền Thông, Âm Thanh, Ánh Sáng, Phục Vụ, Hoa Nến, Cây Cảnh, Trang Trí.

Cha giảng lễ đã chia sẻ:

Michael, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”

Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”

Raphael, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”.

Tạ ơn Thiên Chúa đã sai các thiên thần và các tổng lãnh thiên thần đến trợ giúp và bảo vệ chúng ta trong cuộc chiến chống lại ma quỷ, sự hiện diện của các ngài cho thấy tình yêu quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng hãy năng tưởng nhớ và chạy đến tìm sự trợ giúp nơi các ngài, nhất là vâng theo sự soi dẫn của các ngài vì các ngài có nhiệm vụ truyền lệnh của Thiên Chúa cho chúng ta.

HÌNH ẢNH

Ban Truyền Thông GX. Duy Hòa

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...