GX Duy Hòa -Ban Điều Hành các đoàn thể

Giáo xứ Duy Hòa, Cha Quản xứ đã tổ chức buổi tuyên thệ của Ban Điều Hành các đoàn thể trong Giáo xứ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

GIÁO XỨ DUY HÒA
BAN ĐIỀU HÀNH CÁC ĐOÀN THỂ NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TUYÊN THỆ

Cùng hòa nhịp với toàn Giáo phận, sáng nay 17/9/2023, trong Thánh lễ Chúa Nhật 24 thường niên A, tại Giáo xứ Duy Hòa, Cha Quản xứ đã tổ chức buổi tuyên thệ của Ban Điều Hành các đoàn thể trong Giáo xứ nhiệm kỳ 2023 2028. Gồm: Đoàn Phụ Huynh, Đoàn Hiền Mẫu, Đoàn Tráng Niên, Đoàn Thanh Niên và Đoàn Thiếu Nhi.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ công bố văn thư bổ nhiệm. Sau đó, các Chức Việc đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lời đã tuyên hứa, hết lòng phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn trước Cha Quản xứ và cộng đoàn.

Được biết, trong tháng 8/2023 vừa qua, Giáo xứ Duy Hòa đã bầu cử Ban Thường Vụ Hội Đồng Giáo Xứ, Ban Điều Hành 8 Giáo khóm và đến nay các Đoàn thể đã được tổ chức xong theo quy chế của Giáo Phận nhà. 

HÌNH ẢNH
 

Bùi HuongĐao (Ban Truyền Thông Gx. Duy Hòa)

Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...