Bài huấn từ về Ngày Truyền thông Xã hội -2024

Bài huấn từ của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 năm 2024

BÀI HUẤN TỪ CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG TRONG NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI NĂM 2024
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng có bài huấn từ trong Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 58 năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 11.05.2024.
 
 
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...