Học Viện Công Giáo Việt Nam: bế giảng

Học viện Công giáo Việt Nam cử thành thánh lễ bế giảng năm học 2021 - 2022 vào lúc 10h15 ngày Chúa nhật Kính Chúa Ba Ngôi 12.6.2022.

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM:
NGHI THỨC TRAO BẰNG VÀ THÁNH LỄ BẾ GIẢNG
NĂM HỌC 2021 – 2022

WHĐ (12.6.2022) - Học viện Công giáo Việt Nam cử thành thánh lễ bế giảng năm học 2021 - 2022 vào lúc 10h15 ngày Chúa nhật Kính Chúa Ba Ngôi 12.6.2022. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm Chưởng ấn Học viện. Cùng đồng tế với ngài, có Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, cùng các linh mục giáo sư và học viên của Học viện.

Sau đây là video nghi thức bế giảng, trao bằng và thánh lễ do Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện:

Nghi thức bế giảng & trao bằng:


Thánh lễ bế giảng năm học 2021 - 2022:
 
 

Truyền thông HĐGMVN
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...