THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 29 TN

“Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 56)
THÁNH LỄ THỨ SÁU TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN
Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng


NGÀY TOÀN QUỐC GIỮ CHAY (như Thứ Sáu Tuần Thánh),
mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch.


5g00 ngày 22/10/2021


 
Đang xử lý, vui lòng đợi trong giây lát...